nieuws

Ruimte in Waterland voor 4000 woningen

bouwbreed Premium

amsterdam – In de regio Waterland is de komende vijftien jaar ruimte voor maximaal vierduizend extra woningen. De provincie Noord-Holland is tot dusver uitgegaan van een kleine zesduizend woningen. Met name op grondgebied van de gemeenten Waterland, Edam-Volendam en Purmerend is er extra ruimte zonder dat het landschap eronder lijdt.

De nieuwe cijfers komen voort uit een onderzoek van het landschapsarchitectenbureau la4sale uit Amsterdam dat in opdracht van de provincie Noord-Holland de mogelijkheden voor woningbouw tot 2020 in Waterland onderzocht. Het rapport van la4sale wordt de komende maanden besproken in de gemeenten in de betrokken regio.

De helft van het oorspronkelijke aantal van zesduizend woningen is gepland binnen de bestaande bebouwing. Voor de andere helft zouden nieuwe wijken moeten worden ontwikkeld. Volgens het architectenbureau hoeft de bouw van de vierduizend extra woningen niet per se te leiden tot een inbreuk op het landschappelijk karakter. Woningbouw zou dat landschappelijke karakter zelfs kunnen versterken.

La4sale pleit ervoor om niet klakkeloos nieuwbouwlocaties aan te wijzen voor een paar honderd woningen, maar verder te bouwen op de manier waarop dorpen en steden de afgelopen honderden jaren zijn ontstaan. In dat geval zou wel aansluiting gezocht moeten worden met de stijl van het betreffende dorp of stad.

Als voorbeeld noemt het architectenbureau De Purmer. De bestaande kruispuntdorpjes, veelal niet meer dan gehuchten, kunnen in de heersende stijl worden uitgebreid en de lintbebouwing kan worden verlengd. Er zouden volgens la4sale ook nieuwe dorpen en gehuchten kunnen ontstaan.

Reageer op dit artikel