nieuws

Rijk wordt opdrachtgever spoorproject Almelo

bouwbreed Premium

almelo – Het spoorproject Almelo verdiept wordt opnieuw aanbesteed. Minister Peijs (verkeer) heeft de eindverantwoordelijkheid naar zich toegetrokken door zelf opdrachtgever te worden van het vorig jaar stopgezette project.

Om tot een succesvolle aanbesteding te komen, worden de risico�s deze keer verdeeld over de vier bij het project betrokken partijen. De vorige aanbesteding werd, na een eerdere schorsing, in december vorig jaar beëindigd. Aannemers en opdrachtgever gemeente Almelo, terzijde gestaan door railinfrabeheerder ProRail, kwamen niet uit de verdeling van de risico�s van het project. De potentiële uitvoerders bleken niet bereid grote financiële risico�s te dragen tegen of onder de maximale aanneemsom van 33,9 miljoen euro die de gemeente Almelo had vastgesteld.

In de nieuwe opzet dragen het Rijk, de gemeente, ProRail en de uiteindelijke aannemer allevier een deel van de risico�s die bij de aanleg van het verdiepte spoor door het centrum van Almelo komen kijken. Welke partij welk risico op zich neemt is niet bekendgemaakt.

Bij de eerste aanbesteding werd nog getracht alle risico�s bij de aannemer neer te leggen. Schade door bijvoorbeeld onvoorziene bodemsanering, grondwaterproblemen of verzakking van huizen zouden voor rekening van de bouwer zijn. Onder dergelijke condities wenste uiteindelijk niemand met de gemeente en ProRail in zee te gaan.

De opdrachtgevers hebben het projectbudget voor �Almelo verdiept� inmiddels “licht verhoogd”. Een woordvoerder van ProRail wilde niet zeggen met hoeveel. De nieuwe aanbesteding zal op korte termijn plaatsvinden. Geïnteresseerde aannemers kunnen begin juli hun aanbiedingen overhandigen.

Reageer op dit artikel