nieuws

Referendum over ecoduct in Soesterberg succesvol

bouwbreed

soest – Al 23 procent van de 34.000 inwoners van de gemeente Soest had gisteren om vier uur gestemd in het referendum over een ecoduct nabij de A28. De minimaal noodzakelijke opkomst van 30 procent leek daarmee vrijwel zeker haalbaar.

Gistermiddag werd verwacht dat een meerderheid tegen het voorkeursrecht is. In dat geval zal de gemeenteraad het besluit heroverwegen.

Het referendum wordt gehouden zodat inwoners van Soest en Soesterberg zich uit kunnen spreken of de gemeente gebruik mag maken van haar voorkeursrecht gronden aan te kopen bij het viaduct over de A28 in Soesterberg. De bewoners dwongen het referendum af, omdat zij zich niet gehoord voelden. De bezwaren richten zich voornamelijk op de kosten van het ecoduct: 21 miljoen euro.

Soest mag van de provincie in Soesterberg vierhonderd huizen bouwen, in ruil voor natuur. Deze koppeling is provinciaal voorgeschreven. Daarbij worden projecten gefinancierd, die een concrete bijdrage leveren aan wonen, werken en recreëren. Het ecoduct bij Soesterberg is bedoeld om tot een betere balans te komen tussen bebouwing en natuur.

De leider van het actiecomité, K.J. Rodenburg, spreekt van een “duivels verbond”. “Door deze verplichte koppeling is de financiering bij voorbaat al rond. Daarmee neemt het kritisch vermogen van de overheid sterk af. Besloten wordt dat er een ecoduct mag komen, zonder dat wordt gekeken naar het ecologisch rendement.”

Volgens Rodenburg is uit onderzoek gebleken dat de kosten aanzienlijk lager kunnen, tot zo�n 10 miljoen euro. Het ecoduct moet dan echter op een andere locatie komen, de Meijerij. De gemeente zegt dat de keuze voor het gebied bij de A28 bepaald is, omdat daar minder ingrepen noodzakelijk zijn. Volgens K. Hagen van afdeling Bouwzaken is de Meijerij financieel niet aantrekkelijk, omdat daar een groot aantal villa�s staat. “Als we bewoners moeten uitkopen, wordt het ecoduct alleen maar duurder. En we zullen ongetwijfeld op meer tegenstand stuiten.” Geen aantrekkelijk scenario, want de gemeente heeft haast. Voor de aanleg van het ecoduct moet voor eind maart het bestemmingsplan worden gewijzigd, wil het voorkeursrecht met twee jaar kunnen worden verlengd.

Reageer op dit artikel