nieuws

Raad van toezicht Trias wist niets van plannen directie

bouwbreed

lisse – De toezichthouders van Trias Woondiensten in Lisse zijn door de directie niet ingelicht over het betrekken van particuliere beleggers bij een sociaal woningbouwproject. Dat zegt voorzitter T. van der Lans van de raad van toezicht van de sociale huisvester.

“Als ik er wel wat van had geweten, dan was het waarschijnlijk nooit gebeurd”, licht Van der Lans zijn positie als toezichthouder bij Trias toe.

Het ministerie van Volksgezondheid Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) heeft de directeur van Trias op non-actief gezet en onderzoekt momenteel de boekhouding van de instelling.

Directeur Bergsma van de woningcorporatie had plannen in kast liggen om beleggers bij de bouw van sociale huurwoningen te betrekken. De commerciële partijen waarmee hij contact had, waren bereid om van de benodigde investeringen voor de sociale huurwoningen het deel te betalen dat niet kan worden terugverdiend met de huuropbrengsten. Deze zogenaamde onrendabele top bedraagt per woning zo�n 50.000 euro.

Het ministerie van VROM maakt zich ernstig zorgen over de plannen van Bergsma en spreekt in een persbericht van �mogelijk op handen zijnde risicovolle transacties�. Het departement heeft daarom een extern toezichthouder aangesteld die orde op zaken moet stellen.

De bewindvoerder, die is gevonden in T. Lensen van het adviesbureau Ecorys, moet de komende twee maanden het intern toezicht van Trias weer goed laten functioneren. Daarnaast moet Lensen de bezem halen door Trias� administratieve organisatie en de interne controle van de instelling.

Het ministerie wil met de aanstelling van Lensen zo snel mogelijk inzicht krijgen in de organisatie en de bedrijfsvoering van Trias Woondiensten.

Toezichthouder Van der Lans laat weten dat hij alle medewerking verleent aan de tijdelijk aangestelde bestuurder en wacht de resultaten van het onderzoek af. “Als blijkt dat we hebben zitten suffen, dan zullen we daar consequenties aan verbinden.”

Trias Woondiensten beheert in Lisse en Voorhout bijna 3500 huurwoningen.

Reageer op dit artikel