nieuws

Publicatie Gouden Piramide compleet zonder winnaar

bouwbreed

rotterdam – Zijn de opdrachtgevers in de bouwwereld de werkelijke regisseurs van het aanzien van Nederland of zijn dit uiteindelijk toch de ontwerpers? Het onlangs bij Uitgeverij 010 verschenen boek De Gouden Piramide 2003 gaat in op deze vraag door het tonen van de beste 24 inzendingen van de rijksprijs De Gouden Piramide 2003.

De jury onder leiding van Jo Coenen nomineerde vijf inzenders die samen goed waren voor in totaal elf projecten omdat drie van hen drie projecten aanmeldden. Het boek geeft een compleet overzicht van de 24 beste inzendingen van in totaal 141 projecten waarbij van elke bijdrage een juryrapport is opgenomen en een aantal foto�s.

Een winnaar ontbreekt vooralsnog in de publicatie omdat de uitverkiezing was uitgesteld nadat het Openbaar Ministerie bij een van de genomineerden een inval deed. Inmiddels is bekend dat de prijsuitreiking samenvalt met de uitreiking van De Gouden Piramide 2004 volgend jaar april. Maar ook zonder de bekendmaking van een winnaar geeft de uitgave van Uitgeverij 101 een goed beeld van de beste inzendingen, niet in de laatste plaats vanwege het heldere taalgebruik. De samenstellers hebben zich namelijk niet uitgeput in �architecten jargon� wat de leesbaarheid en daarmee toegankelijkheid van het boek zeer ten goede komt.

De jaarlijkse Gouden Piramide voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening bestaat uit een trofee en een bedrag van 50.000 euro.

De Gouden Piramide 2003. Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap. Uitgeverij 101, Rotterdam. Samenstelling: Ton Idsinga en Marieke van Rooy. 224 Pagina�s. Hard cover. Kostprijs: 24,50. ISBN-nummer: 90 6450 526 8.

Reageer op dit artikel