nieuws

Provincie mist regie bij aanleg van wegen

bouwbreed Premium

den haag – De provincie Zuid-Holland heeft de afgelopen jaren bij de aanleg van provinciale wegen te weinig de regie naar zich toegetrokken en zodoende voor vertraging in de besluitvormingsprocessen gezorgd.

Daarnaast werkte ook de “stroperigheid” in het ambtelijk apparaat een snelle voortgang tegen. Dat zeiden de eerste betrokkenen die door de provinciale onderzoekscommissie Stagnatie Infrastructurele Projecten zijn gehoord.

Op de eerste zittingsdag sprak de commissie met voormalig projectleider N470, B. van Dijk en de oud-wethouders J. van den Bosch van Naaldwijk en H. Bos van Pijnacker. Het is de eerste keer sinds de invoering van het duale stelsel binnen de Nederlandse provincies dat een commissie gebruik maakt van de mogelijkheid van openbare hoorzittingen.

De gesprekspartners van de commissie deden een boekje open over het procesverloop om tot aanleg of aanpassing van provinciale wegen over te gaan. Volgens Van den Bosch werden bij het Westlandse 3in1-project verschillende projectleiders “versleten” en gaf de provincie “de regie uit handen”.

Ook volgens voormalig provincieambtenaar Van Dijk zorgde de provincie voor de meeste vertraging bij de besluitvorming. “Vijftig procent van mijn tijd ging zitten in provincieambtenaren �meekrijgen�. Als je een stuk naar Gedeputeerde Staten wilde brengen, kostte dat drie maanden. En keer op keer werd de nut-en-noodzaak-discussie weer gevoerd”.

Op pagina 3: �Ik werd gezien als de zoveelste projectleider�.

Reageer op dit artikel