nieuws

Plaatsen in Zuidplaspolder niet levensvatbaar

bouwbreed Premium

gouda – De gemeenten in de Zuidplaspolder – met uitzondering van Gouda – hebben zelfstandig geen levensvatbaarheid meer. In het gebied, waar een opdracht ligt voor de bouw van dertigduizend woningen, 350 hectare bedrijventerreinen en 200 hectare glastuinbouw tussen 2010 en 2030, zullen gemeenten intensief moeten samenwerken. Fusies en samenvoegingen zijn niet uitgesloten.

Uit zes bestuurskrachtonderzoeken, voor de vijf gemeenten afzonderlijk en één gezamenlijk blijkt dat de Zuidplasgemeenten hoe dan ook zullen moeten samenwerken om zelfstandig te kunnen overleven. De gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel (22.000 inwoners) en Zevenhuizen-Moerkapelle (10.000 inwoners) reageerden onmiddellijk en zijn inmiddels een intensieve samenwerking begonnen met de afdelingen sociale zaken. Moordrecht (8000 inwoners) lijkt zwaar tegen Gouda (71.000 inwoners) aan te leunen.

Anders ligt het met Waddinxveen (27.000 inwoners). Deze gemeente komt – in tegenstelling tot Nieuwerkerk, dat wordt omschreven als �trots en energiek� – zwak uit het onderzoek. “De gemeente is niet sterk in het voeren van regie en het in samenhang sturen op belangrijke strategische vraagstukken. Het duale samenspel tussen de gemeenteraad en B en W is zwak ontwikkeld”, aldus het rapport.

Met Boskoop (15.000 inwoners), dat buiten de Zuidplaspolder ligt en aan de noordkant van Waddinxveen grenst, is het van hetzelfde laken een pak. Die gemeente heeft dat onderkend en heeft enige tijd geleden al toenadering gezocht met Rijnwoude in de Rijnstreek en de zuidelijke grote broer Waddinxveen.

Tot dusver hield Waddinxveen de boot af, maar met het rapport in de hand is het college van B en W tot de conclusie gekomen, dat in de toekomst alleen een gemeente van minimaal 40.000 inwoners overlevingskansen heeft. Een aanvullend onderzoek moet onder voorwaarden leiden tot een fusie.

Midden-Holland, waartoe de Zuidplaspolder behoort, heeft volgens het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB) tot 2009 een gewenste woningproductie van 5700. Na 2010 moeten daar nog 30.000 woningen bijkomen.

Reageer op dit artikel