nieuws

Overheid zit veel overnames dwars

bouwbreed

delft – Ondernemers die een bedrijf over willen nemen worden onvoldoende ondersteund door de overheid. Dat vindt MKB Nederland. Door het tot nu toe gevoerde beleid belandt volgens de belangenvereniging van het midden- en kleinbedrijf te veel geld op de verkeerde plaats.

Grootste ergernis voor MKB Nederland is dat de fiscale regeling die overnames moet bespoedigen, haar doel totaal voorbij schiet. “Het fiscaal voordeel belandt grotendeels bij de ondernemer die ermee stopt. En dat terwijl juist de kopende partij dat geld hard nodig heeft om het bedrijf voort te zetten”, verwoordt J. Warmerdam van MKB Nederland de frustratie van zijn achterban.

Daarbij komt dat de voorwaarden erg streng zijn. Wil een ondernemer een beroep op de regeling kunnen doen, dan moet hij bijvoorbeeld minimaal drie jaar met de nieuwe eigenaar van het bedrijf samenwerken.

Het Rijk zou overnames een financieel steuntje in de rug kunnen geven met een extra aftrekpost, zo bepleit Warmerdam. “Met een eenmalig belastingvoordeel van bijvoorbeeld 50.000 euro krijgt een mkb-bedrijf met een winst van zo�n 10.000 euro de eerste vijf jaar na de overname de benodigde financiële ruimte.”

Volgens MKB Nederland zit de overheid ook op het verkeerde spoor als het om de financiering van overnames gaat. Het ministerie van Economische Zaken heeft een borgfonds dat garanties verstrekt om zo de financiële slagkracht van ondernemingen te versterken. Maar hiervan wordt veel te weinig gebruikgemaakt.

De onderuitputting van het fonds hangt volgens Warmerdam samen met de opstelling van de banken. “Ondernemers kunnen via de bank een beroep op het fonds doen. Maar die adviseren dat vaak niet eens. Ze vinden dat de borgstelling te veel tijd en geld kost.”

Warmerdam denkt dat het Rijk het gebruik van de borgstelling kan stimuleren door de uitvoering van de regeling bij de banken weg te halen. De overheid kan het verlenen van borgstellingen dan zelf uitvoeren of aan een met de overheid verbonden organisatie overlaten. “Ik ben pas in België geweest”, vertelt Warmerdam. “En daar wordt het borgfonds door de directe controle van de overheid veel meer gebruikt voor de financiering van overnames dan in Nederland.”

Eén op de vijf ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is ouder dan 55 jaar. MKB Nederland verwacht daarom dat er steeds meer bedrijfsovernames plaats zullen vinden. Maar met de succeskansen van verkochte bedrijven is het droevig gesteld. Volgens cijfers van de Europese Commissie mislukt één op de drie overnames.

Reageer op dit artikel