nieuws

Oplevering te laat: 5000 euro boete

bouwbreed

den haag – Vertraging bij de oplevering van een project is een grote kostenpost voor aannemers. Opdrachtgevers brengen in zulke gevallen boetes in rekening variërend van 500 tot 5000 euro per dag.

Vanwege de krappe aanbestedingsmarkt worden scherpe voorwaarden door de opdrachtnemer steeds vaker voor lief genomen. Hubert Heutink van belangenorganisatie Bouwend Nederland krijgt regelmatig signalen van leden dat opdrachtgevers zakelijker worden. Opleverdata worden gekoppeld aan elke dag dat het werk te laat wordt opgeleverd. Risico�s worden vooral doorgeschoven naar de aannemer. “Dat geldt vooral voor de zakelijke opdrachtgever, maar ook bij de particuliere opdrachtgever zien we een veramerikanisering. Men zwaait al gauw met de papieren en eist geld.” Hij vindt de verharding geen goede ontwikkeling, zeker omdat de markt het niet toelaat om opdrachten te laten schieten, ook als de risico�s moeilijk te overzien zijn.

“Enkele jaren geleden werd in standaardovereenkomsten nog gesproken over een �korting� van 75 gulden per dag. Tegenwoordig zijn bedragen van 5000 euro voor elke dag dat te laat wordt opgeleverd steeds vaker aan de orde.”

Een onderzoek van het Adviescentrum Aanbesteding in Nieuwegein bevestigt dit. Honderd bestekken uit 2003 werden door het Adviescentrum beoordeeld op het uitgangspunt dat bedragen tot 500 euro korting redelijk zijn. In zestig procent van de bestekken zat het genoemde bedrag er ver boven, zonder motivering voor de hoogte.

Het risico voor onvoorziene omstandigheden ligt daarbij vooral bij de opdrachtnemer. Heutink kent zelfs gevallen waarbij opdrachtgevers wel extra werk uit laten voeren, maar toch vasthouden aan de harde datum. “Dat kun je geen integer opdrachtgeverschap meer noemen.” stelt hij.

Een onzekere factor in de planning blijft het weer. Zo valt van te voren nooit vast te stellen wat het aantal werkbare dagen in de bouw is. Jan Niks van het Bedrijfsbureau Ballast Nedam Infra geeft aan dat waar vroeger de opleverdatum werd bepaald aan de hand van het aantal werkbare dagen, nu veel meer gekozen wordt voor een harde datum. “Dat kan problemen opleveren als het weer aanhoudend tegenvalt,” geeft hij aan, “in dat geval zoeken wij het vooral in maatregelen binnen het eigen bedrijf, zoals dubbele shifts of het inpakken of verwarmen van bouwdelen. Risico�s neerleggen bij derden zullen wij niet snel doen.” Ook bij Dura Vermeer Infrastructuur worden de risico�s nog steeds binnenshuis opgevangen.

Zou een �slecht weer�-verzekering een oplossing kunnen bieden? Mark Tromp van Meeús Baneker geeft aan dat als de belangen maar groot genoeg zijn er altijd een verzekering mogelijk is. “Het komt voor dat het hebben van goed weer op een bepaalde dag of periode een risico is dat bedrijven willen verzekeren. Toch is de belangstelling beperkt. Dat komt ook omdat het in kosteneffectiviteit door kan schieten,” zegt hij. Een randvoorwaarde bij een dergelijke verzekering is ook dat de schade objectief moet kunnen worden vastgesteld: “Bedrijfsschade moet echt kunnen worden aangetoond.”

Merkwaardig genoeg ziet hij dat in tijden van economische recessie de verzekeringsbehoefte eerder afneemt dan toeneemt. “De premie is natuurlijk een kostenpost en in mindere tijden kiest men er vaker voor om het risico zelf te nemen.”

Reageer op dit artikel