nieuws

Nieuwe functie monumentaal pakhuis Reesink in Zutphen

bouwbreed

zutphen – Het oude pakhuis van de technische handelsonderneming Reesink in Zutphen staat een nieuw leven te wachten. Het Zutphense gemeentebestuur wil het monumentale gebouw een culturele functie geven.

Reesink verhuisde vorig jaar naar een nieuw pand op bedrijventerrein de Ecofactorij in Apeldoorn. Dat ging niet zonder slag of stoot. Onenigheid over de koopovereenkomst met het Apeldoornse gemeentebestuur vertraagde de verhuizing vele jaren. Apeldoorn moet de financiële schade van enkele miljoenen euro�s vergoeden die Reesink door de vertraging opliep, zo heeft de rechter geoordeeld. De gemeente heeft zich nog niet bij de uitspraak neergelegd.

Van de oude Reesinkpanden in Zutphen is het pakhuis architectonisch en cultuurhistorisch het meest waardevol. Het pand stamt uit 1930 en is ontworpen in de stijl van het Nieuwe Bouwen door architect W. van Tijen. Het pakhuis aan de IJssel is een echte blikvanger en heeft door de belangrijke functie die het bedrijf Reesink jarenlang in de stad Zutphen vervulde, ook een voorname cultuurhistorische waarde. Desondanks besloot de gemeente vorig jaar het pand niet op de monumentenlijst te plaatsen. Dat zou de mogelijkheden voor andere functies van het pand kunnen belemmeren.

In het nieuwe collegeakkoord, per 1 januari is Zutphen samengevoegd met Warnsveld, dichten burgemeester en wethouders het Reesinkpand een cultureel-kunstzinnige rol toe. Gedacht wordt aan de vestiging van een Regionaal Historisch Centrum, een architectuurplatform, ateliers, expositieruimte en oefenruimte voor podiumkunsten.

Het pakhuis aan de Havenstraat maakt deel uit van bedrijventerrein �de Mars�, waarvoor Zutphen herstructureringsplannen ontwikkelt. In deze plannen is het deel van �de Mars� waar Reesink was gevestigd aangewezen als gebied voor woningbouw en culturele voorzieningen.

Reageer op dit artikel