nieuws

Nieuwe dorpen Waterland moeten kans krijgen

bouwbreed

edam – In Waterland moeten de komende vijftien jaar nieuwe dorpen en gehuchten een kans krijgen. Kleinschalige nieuwbouw valt te verkiezen boven de aanleg van standaard nieuwbouwwijken. Zo adviseert Landscape Architects for SALE (La4sale) in een onderzoek naar toekomstige woningbouwlocaties.

Het Amsterdamse landschapsarchitectenbureau heeft op verzoek van de provincie Noord-Holland bekeken waar tot 2020 woningen kunnen worden gebouwd, zonder dat het landschap ernstig wordt aangetast. Volgens het jongste streekplan moeten er zesduizend nieuwe woningen worden gebouwd.

Het merendeel daarvan is voorzien aan de randen van Edam-Volendam (Zuidpolder), Purmerend (De Purmer-Zuid) en Zuidoostbeemster. De rest van de uitbreiding moet binnen bestaande bebouwing worden gevonden. In Waterland leven grote bezwaren tegen de komst van grote nieuwbouwlocaties. De huidige bewoners vrezen dat de dorpse sfeer dan verloren gaat.

La4sale ziet mogelijkheden voor bijna tienduizend woningen, maar staat een andere aanpak voor. De klakkeloze aanwijzing van nieuwbouwwijken met enige honderden woningen kan beter achterwege blijven, aldus La4sale. Voor het landschap is het verstandiger verder te bouwen op de manier waarop dorpen en steden de afgelopen honderden jaren zijn ontstaan. Daarbij is het zaak nieuwbouw zoveel mogelijk uit te voeren in de stijl van het al aanwezige dorp.

Als voorbeeld mag dienen polder De Purmer. Bestaande gehuchten en lint- en kruispuntdorpjes kunnen in de bestaande stijl worden uitgebreid of verlengd. Ook zouden nieuwe dorpen en gehuchten mogen ontstaan. Hetzelfde geldt volgens La4sale voor dorpen in de gemeente Waterland, Landsmeer, Beemster en Zeevang.

Reageer op dit artikel