nieuws

Nederland maakt bouwstoffenrichtlijn Europa

bouwbreed Premium

den haag – Het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN) begint dit jaar officieel met de uitwerking van de milieuparagraaf van de Europese bouwstoffenrichtlijn. Voor de in Brussel vastgelegde voorschriften is deze stap nog niet genomen.

De NEN stelt in opdracht van de Europese Unie normen op voor de hoeveelheid giftige stoffen die bij gebruik uit bijvoorbeeld dakpannen, grond of beton mogen komen.

Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) heeft hard gelobbyd om het onderwerp in Brussel op de agenda te krijgen. De organisatie wil met een goede invulling van de Europese richtlijn problemen voorkomen. De organisatie werkt daarom nauw met het NEN samen om de Europese emissienormen zo goed mogelijk op papier te krijgen. Voorzitter R. Wijnands van de NVTB verwacht dat binnen twee jaar de eerste Europese regels tot de praktijk door zullen druppelen.

De uitwerking van alle voorschriften neemt volgens Wijnands vijf jaar in beslag. “En ik ben een optimist.” Staan de normen eenmaal definitief vast, dan moet ook het Nederlandse Bouwstoffenbesluit zo worden aangepast dat het aan de Brusselse eisen voldoet. Maar Wijnands verwacht wat dat betreft weinig problemen. “In Nederland hebben we hele strenge regels, ik denk dat we grotendeels wel aan de regels zullen voldoen. Maar in andere Europese landen, bijvoorbeeld Italië, slaan ze denk ik drie keer achterover als ze de EU-regels onder ogen krijgen.”

De NEN en de NVTB zijn wel verantwoordelijk voor het opstellen van de normdocumenten, maar de Nederlanders gaan niet over de vastlegging. “De NEN heeft aangegeven penvoerder te willen zijn. En ik verwacht dat ze het ook worden”, legt Wijnands uit.

Normbureaus

Het duo maakt onderdeel uit van een commissie waarin alle belanghebbende partijen zitten. Zo zijn ook alle andere Europese normbureaus vertegenwoordigd. De voorstellen van het duo worden aan deze partijen voorgelegd.

De uiteindelijke vaststelling van de normen is het gevolg van lange onderhandelingen tussen de partijen. De gesprekken gaan daarbij vooral over de maximale uitstoot van de gevaarlijke stoffen van verschillende bouwproducten.

“Wat is gevaarlijk en wat niet, die grens is nogal arbitrair”, geeft Wijnands het onderwerp van de vaak moeizame onderhandelingen aan. Daarbij waarschuwt hij er voor dat de normen voor de uitstoot van giftige stoffen, hoe streng ook, risico�s niet uit kunnen sluiten. “Politici willen ons graag doen geloven dat dat zo is. Maar het gaat altijd om een acceptabel risico. Een nullijn kun je nooit bereiken.”

Reageer op dit artikel