nieuws

Mkb krijgt hulp van Bodemcentrum

bouwbreed Premium

den haag – Het Bodemcentrum gaat middelgrote en kleine bedrijven helpen bij het schoonmaken van hun vervuilde grond. Het kenniscentrum is een initiatief van onder andere de Rabobank en de werkgeversorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW die zich ernstig zorgen maken over de vervuiling die op veel bedrijventerreinen in de grond zit. Zij schatten de totale schade op 2 miljard euro.

Volgens de belangenorganisaties zijn ondernemers vaak niet in staat om bodemsaneringen zelf uit te voeren, omdat zij hiervoor niet de kennis en ervaring in huis hebben. Het Bodemcentrum moet het informatietekort opvullen. Naast praktisch advies verzorgt de nog op te richten stichting ook de financiering van het project. Daarbij worden de geraamde kosten gegarandeerd. Lopen de uitgaven onverwachts op, dan worden die met een verzekering afgedekt.

MKB Nederland schat de de kosten van een sanering van één terrein gemiddeld op 400.000 euro. “Het gaat voor de ondernemer dus om zeer ingrijpende zaken”, schetst voorzitter L. Hermans van MKB Nederland de situatie van veel bedrijven. Het probleem speelt volgens Hermans voor zo�n twaalf- tot vijftienduizend bedrijven die de komende jaren iets aan hun vervuilde grond zullen moeten doen. Om de vervuiling goed aan te pakken zouden er jaarlijks vijfhonderd saneringen moeten worden uitgevoerd.

Omdat het probleem zich in talloze branches voordoet wordt het project gedragen door de vereniging van autogarages Bovag, de Metaal Unie die de metaalbewerkers vertegenwoordigt, Netex spreekt namens de textielindustrie en FME-CWM is de spreekbuis van de metaal-, kunststof- en elektronica-industrie.

Voor het kenniscentrum is bij het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) een subsidie aangevraagd van 2 miljoen euro. De stukken zijn bij de presentatie van de plannen in het Haagse perscentrum Nieuwspoort direct aan aan staatssecretaris Van Geel van VROM uitgereikt. Hij reageerde enthousiast op de plannen van de Rabobank en de belangenorganisaties. “Dit is goed voor de ondernemer en het milieu. En u weet hoe zeer ik dat waardeer”, sprak hij de initiatiefnemers toe.

Het aangevraagde geld is bestemd voor de start van het centrum. Van Geel hield wat betreft de toekenning van de subsidie nog wel een slag om de arm. “We moeten de aanvraag nog aan Brussel voorleggen.” Vooruitlopend op gunstig oordeel van de Europese Unie overhandigde Directeur P. van Schijndel van Rabobank Nederland de bewindsman een schop. “Zoals ze Brabant zeggen: �De schûp gaat de grond in.”

Reageer op dit artikel