nieuws

Ministerie wil af van rem op spitsstroken

bouwbreed

DEN HAAG – Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft bij de Raad van State gepleit voor een creatieve oplossing van de problemen die het ministerie ondervindt bij de aanleg van spitsstroken.

De strenge luchtkwaliteitsnormen maken het vrijwel onmogelijk het fileleed op de A27 aan te pakken. Om het huidige Besluit luchtkwaliteit tijdelijk te omzeilen, moet de raad echter terugkomen op eerdere uitspraken.

Volgens de landsadvocaat, die namens minister Peijs het Wegaanpassingsbesluit Plusstrook A27 verdedigde, zit Nederland volledig op slot na de eerdere uitspraken van de Raad van State over het Besluit luchtkwaliteit. Volgens dat besluit moet Nederland voor 2010 voldoen aan een aantal strenge luchtkwaliteitsnormen voor onder meer stikstofoxiden en fijn stof. Die normen vloeien voort uit een Europese richtlijn.

De landsadvocaat erkende tijdens de rechtszitting dat het kabinet flink in zijn maag zit met de gevolgen van het besluit en de uitspraken van de Raad van State. Het hoogste rechtscollege heeft eerder een aantal plannen voor de aanleg van wegen en bedrijfsterreinen vernietigd, omdat ze niet aan de strenge normen in het luchtkwaliteitsbesluit voldoen.

Intussen werkt het kabinet aan een nieuwe, soepelere regeling die het omstreden luchtkwaliteitsbesluit moet gaan vervangen. Het kabinet wil de nieuwe regeling in maart naar de Tweede Kamer sturen. Volgens de landsadvocaat kan de nieuwe regeling in mei werking treden.

Om te voorkomen dat lopende plannen, zoals de verbreding en aanleg van spitsstroken op de A27 tussen Gorinchem en Noordeloos en Utrecht-Noord en Eemnes, ernstige vertraging oplopen, is een �creatieve uitspraak� noodzakelijk. Het rechtscollege staat echter niet te trappelen om op de eerdere uitspraken terug te komen en het spitsstrokenplan alsnog geheel goed te keuren. De bezwaarmakers tegen het spitsstrokenplan, waaronder de gemeente De Bilt, de stichtingen Groenekans, Eemnes en Stop geluidhinder Maartensdijk en de Bewonersbelangen Copijnlaan, eisten meer garanties van de minister om de geluidsoverlast en luchtvervuiling terug te dringen.

Uitspraak volgt over enkele weken. (anp)

Reageer op dit artikel