nieuws

Medemblik eist grond van buurgemeente voor huizen

bouwbreed

medemblik – De kans is groot dat de gemeente Medemblik 480 hectare mag inlijven van de buurgemeente Wieringermeer. De gemeente wil het betreffende gebied vooral in eigendom krijgen om 1500 woningen te bouwen. Op het provinciehuis in Haarlem lijkt het annexatieplan van Medemblik op steun te kunnen rekenen.

Medemblik wil de zuidoostelijke punt van de Zuiderzeepolder niet alleen benutten voor woningbouw, maar ook voor sportvoorzieningen en waterberging. Het officiële verzoek voor een grenscorrectie is juli vorig jaar ingediend bij Gedeputeerde Staten. Een meerderheid van GS vindt de wens van Medemblik gerechtvaardigd. Twijfels zijn er overigens nog wel over de grootte van het gebied.

Sinds het voorstel afgelopen zomer werd ingediend, lopen de gemoederen in de betrokken gemeenten hoog op. Eind deze maand of begin februari beslist GS over de annexatie.

Wieringermeer heeft zich van meet af aan fel verzet tegen de verlegging van de gemeentegrens. Burgemeester E. Neef van Medemblik noemt de uitbreiding van vitaal belang.

Om zowel bij GS als in de gemeente Wieringermeer begrip te kweken voor wat hij een “rechtvaardig verlangen” noemt, heeft Neef een kleurige brochure laten verspreiden. Daarin is een kaartje afgedrukt van de plannen die Medemblik met het gebied heeft. Slechts 80 van de 480 hectare is ingeruimd voor woningbouw. Sportvoorzieningen en bufferzones vergen 95 hectare. Bijna een kwart van het gebied (110 hectare) gaat op aan de regionale vuilstortplaats.

De extra ruimte voor woningbouw is voor Medemblik het belangrijkste argument voor de grensverlegging. Volgens burgemeester Neef is het huidige Medemblik over vier jaar met tweehonderd nieuwe woningen helemaal volgebouwd. “Met 1500 woningen aan de andere zijde van de West-Friese Omringdijk kan Medemblik weer dertig jaar voort.”

Reageer op dit artikel