nieuws

Maatwerk mogelijk door De Nieuwe Regeling 2005

bouwbreed

den haag – De beroepsvereniging van architecten BNA en de brancheorganisatie van advies- en ingenieursbureaus ONRI presenteren komende week maandag De Nieuwe Regeling 2005 Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur (DNR 2005). Het gaat om een gezamenlijke regeling en een geheel nieuwe en unieke standaard taakomschrijving die alle betrokken marktpartijen voordelen biedt.

De direct betrokkenen bij het ontwikkelen van de DNR 2005 zijn graag bereid een toelichting te geven op het tot stand komen van de regeling en de voordelen ervan. De sfeer aan de tafel in de kamer van het gebouw waar ONRI kantoor houdt, getuigt van gretigheid om uit te leggen dat De Nieuwe Regeling ook echt vernieuwend is. Beide partijen willen een wezenlijke bijdrage leveren aan de alom gewenste stroomlijning en professionalisering van aanbestedingen in de dienstensfeer.

Mr. F. Hasselaar, directeur ONRI, is er trots op dat het gelukt is eigen, algemene branchevoorwaarden te ontwikkelen. De Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau (RVOI) is opgezet door het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIvI).

Vier jaar geleden heeft het bestuur besloten een eigen regeling op te zetten. Bovendien is toen besloten met de BNA tot een gezamenlijke regeling te willen komen. Overigens heeft het KIvI laten weten de DNR te ondersteunen en mede te willen verspreiden. “Ik ben opgelucht dat de gezamenlijke regeling nu is afgerond. Voor de RVOI en SR is het een kwestie van �fading out� met DNR steeds duidelijker op de voorgrond. Het tempo waarin dat gebeurt, wordt door de markt bepaald. Belangrijk is dat onze leden zich met hun verzekeraars verstaan over hun aansprakelijkheidspolissen. Die zullen aangepast moeten worden aan de nieuwe regeling.”

Ir. K. van der Hoeven, voorzitter van de BNA, denkt dat het voor zijn leden best wennen zal zijn om met de nieuwe regeling te werken. “In de SR �97 was het werkproces volledig beschreven. De DNR 2005 is veel flexibeler. We kunnen nu maatwerk per opdracht leveren. Het stroomlijnen van onze regeling in een gezamenlijke regeling met de ONRI is voor ons van belang geweest. Wij werken bij opdrachten altijd al samen met constructeurs en diverse adviseurs. Gebruiken van een gezamenlijke regeling biedt eenduidige service aan de opdrachtgevers en het verhoogt de efficiency.”

Ir. R. Hoogenboom, directeur Aronsohn Raadgevende Ingenieurs en algemeen bestuurslid van ONRI, heeft zich bezig gehouden met opstellen van de standaardtaakbeschrijving (STB) die onderdeel vormt van de DNR 2005. “De STB 2005 is uniek. Het is een innovatiestap naar integraal ontwerpen en integrale contracten. We hebben er vier jaar aan gewerkt. Voor elk soort ontwerpproces hebben we de taken in de diverse fasen vastgelegd in activiteiten, resultaten en eisen. Dat zit allemaal in een database en wordt ontsloten door middel van een gebruikersvriendelijk computerprogramma”, aldus Hoogenboom.

“Per project kan een opdrachtgever dan bij de disciplines die hij bij een opdracht wil inschakelen de taken toewijzen. Het programma voorziet in overzichten die aangeven of alle taken zijn toegewezen. Dat voorkomt problemen zoals zich bij Patio Sevilla in Maastricht hebben voorgedaan waar de opdrachtgever had nagelaten duidelijke afspraken te maken over de coördinatie van het werk van de constructeurs.”

De standaardtaakbeschrijving geldt vooralsnog alleen voor gebouwen. Inventarisatie van de markt leerde dat op het moment van initiatief tot standaardisering de belangstelling voor beschrijvingen voor andere projecten gering was. Delen van de STB zijn voor andere projecten echter wel toe te passen. Met de STB is maatwerk te geven voor het ontwerpproces van gebouwen. Voor veel voorkomende soorten opdrachten zijn echter sjablonen gemaakt met een takenlijst die overigens nog te wijzigen of valt aan te vullen.

Duidelijk is wel dat het aan opdrachtgevers blijft ervoor te zorgen dat alle taken zijn toegewezen aan een deelnemende ontwerpende partij.

�De regeling verhoogt de efficiency�

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels