nieuws

Lichtere panelen voor goedkopere vloeren

bouwbreed

AANHEF_SUB:octrooi

nummer: 1026387

houder: O&P Research & Development, Barneveld

uitvinder: P. Groothuis

Nee, de geoctrooieerde vloer van P. Groothuis is als zodanig nog niet in productie, maar dat staat wel te gebeuren. Over een paar dagen zijn de afsluitende besprekingen met een grote producent en kort daarna zal de publiciteit in alle hevigheid losbarsten. Als Cobouw twee weken wacht met publiceren kunnen we een exclusief verhaal krijgen.

Als hij merkt dat zijn aanbod geen indruk maakt, kan de 51-jarige uitvinder zich niet langer inhouden. Groothuis: “Onze vloeren wegen maar 320 kilo per vierkante meter, in plaats van de gebruikelijke 650 kilo. En ze kosten 40 procent minder.” Zijn octrooi verwijst naar een gebruikelijke aanpak bij het storten van vloeren: geprofileerde stalen platen worden op het skelet van een gebouw geplaatst en gebruikt als verloren bekisting voor het storten van een vloer. Dit soort vloeren heeft onder andere als nadeel dat het staal bij brand de hoge temperaturen al snel zal doorgeven aan het beton, dat daardoor kan bezwijken. Dat moet beter kunnen.

De vloer van Groothuis is opgebouwd uit evenwijdig naast elkaar geplaatste, langwerpige panelen die langs de muren worden ondersteund door langs- en dwarsliggers. Tussenliggers ondersteunen de bij elkaar liggende kopse kanten van twee opvolgende panelen. De langszijden van de panelen hebben een overlapverbinding.

De onderkant van elk paneel bestaat uit een vlakke staalplaat, de bovenkant uit een geprofileerde staalplaat met verhoogde en verdiepte gedeelten, die lopen in de lengterichting van het paneel. Tussen de onderste en de bovenste laag staal zit een lichte vulling van bijvoorbeeld minerale wol, kunststofschuim. De panelen hebben door deze opbouw een hoge stijfheid bij een laag gewicht en ze bieden bij brand een betere bescherming tegen doorslag. Na het plaatsen worden ze  gezekerd  met koppelstaven die worden opgenomen in de verdiepte gedeelten. Daarin komen ook wapeningsstaven en specie, zodat na het harden gewapende balken zijn ontstaan. Bij vloeren met een geringe belasting hoeven niet alle verdiepte gedeelten te worden gebruikt voor het maken van balken en kunnen sommige worden gevuld met kunststofschuim. Een gestorte deklaag onttrekt balken en schuim uiteindelijk aan het oog.

Groothuis, commercieel directeur van een groot Nederlands staalbouwbedrijf, is enthousiast over zijn vloer en voorziet een uitgebreide toepassing. Bijvoorbeeld als vlak dak voor het parkeren van auto�s, maar ook als vloer in woningen. Zijn panelen kunnen bij het storten zonder onderstempeling tot 7,5 meter overspannen.

Reageer op dit artikel