nieuws

Lading bouwtransport slecht vastgezet

bouwbreed Premium

amersfoort – Eenderde van de gevaarlijke stoffen staat niet goed vast bij vervoer over de weg. Bij bouwtransporten is zelfs vaker wat mis. De Inspectie van Verkeer en Waterstaat controleerde bij een grootscheepse actie 1365 ladingen en constateerde veel misstanden. Afgevallen pallets met verfemmers veroorzaakten afgelopen dinsdag nog een chaos op de A27.

De inspectie publiceert vandaag het eindrapport over de controles en zal het binnenkort ook aan de Tweede Kamer aanbieden. Vervoerders onderschatten het risico dat ze nemen en de Inspectie pleit daarom voor verdere aanscherping van de regels. Dit jaar wil ze samen met politie, douane en marechaussee een herhalingscontrole uitvoeren.

Juist in de bouw worden relatief vaak gevaarlijke stoffen gebruikt, zoals verf, lak, hars, lijm en verdunningsmiddelen. In bouwputten worden zo weinig mogelijk voorraden aangelegd, waardoor het transport alleen maar toeneemt. Van de transportbedrijven hebben zevenhonderd zich toegelegd op het vervoer van bouwmaterialen, maar inspecteur L. Brugman schat dat er daarnaast nog minimaal vierduizend vrachtauto�s van bouwbedrijven zelf rondrijden. Vooral de laatste categorie gaat vaker de fout in, weet hij uit de praktijk.

Op verkeerd laden staat een boete van 150 euro. Valt de lading op het wegdek, dan volgt een veroordeling van de rechter en kan de boete oplopen tot 2200 euro. Uit cijfers van het KLPD blijkt dat in 2003 sprake was van 691 ongevallen door afgevallen lading. Eén daarvan was met dodelijke afloop. Daarnaast registreerde de politie nog eens vijfduizend gevallen van afgevallen delen die niet tot een ongeluk leidden.

Afgevallen lading leidt relatief vaak tot grote overlast voor het overige verkeer. Met scherpere controles wil de Inspectie chauffeurs bewuster maken van het risico dat zij nemen. Gespecialiseerde transportondernemingen hebben hun zaakjes vaak beter op orde dan andere, is de ervaring van de inspecteur.

Positief is dat tweederde van de gecontroleerde ladingen in orde was. Maar met de eenderde was iets mis. Bij bijna de helft van de overtredingen ging het om het vastzetten van de lading. Spullen staan vaak gewoon los in de laadruimte. Daarbij gaat het zowel om gevaarlijke stoffen (8 procent) als andere materialen (7 procent). Nog veel vaker staan materialen niet goed vast (25 procent, waarbij 7 procent gevaarlijke stoffen). Bijvoorbeeld een vat van 200 liter met een touwtje gezekerd, weet Brugman zich te herinneren. Andere missers waren transporten met stoepranden los op elkaar gestapeld, rondslingerende klinkers en twee vastgezette rioolbuizen op een lading van twintig. Vaker dan gemiddeld gaat het mis bij gecombineerde transporten. In die gevallen staan de gevaarlijke stoffen vaak keurig vast, maar overige materialen niet. “Als die lading in de vorm van bijvoorbeeld hout of stenen gaat schuiven, is het effect van vastzetten echt weg.” Daarnaast is relatief veel mis bij kleine hoeveelheden die naar verschillende adressen moeten. “In jullie branche vooral schilders, metselaars en klussers.”

Reageer op dit artikel