nieuws

Kwaliteitskantoren worden schaars

bouwbreed

amsterdam – De nieuwbouw van kantoren is bijna tot staan gekomen. Daardoor wordt het aanbod kwaliteitskantoren schaars. Het kansloze aanbod daarentegen verdubbelt tot 2 miljoen kubieke meter in 2010.

De ultieme varkenscyclus in de kantorenbouw is in zijn volle omvang zichtbaar. Het aantal vierkante meters in aanbouw ligt momenteel rond de 500.000 maar wordt snel minder. In feite zou nu al begonnen moeten worden met de ontwikkeling van nieuwe kantoren. Anders dreigt een tekort aan kwaliteitspanden. Dat is de boodschap die DTZ Zadelhoff brengt in het rapport �Cijfers in perspectief�.

Het jaar 2004 werd net als het jaar ervoor gekenmerkt door vooral vervangingsvraag. Uitbreidingsvraag was slechts sporadisch aan de orde. De opname bedroeg 1,4 miljoen vierkante meter, 15 procent minder dan in 2003. De afname lijkt zich in de tweede helft van het jaar echter te stabiliseren.

Het aandeel nieuwbouw in het aanbod neemt drastisch af. In 2002 was dat aandeel nog bijna 50 procent. Eind 2004 was het nieuwe aanbod afgenomen tot slechts 1,5 miljoen vierkante meter en bedroeg het relatieve aandeel slechts 30 procent. Deze trend zal zich volgens DTZ Zadelhoff de komende jaren voortzetten.

Doordat de verhuisbewegingen vooral vervangingsvraag betreffen, en dan ook nog naar kwalitatief betere panden, laten bedrijven de verouderde kantoren achter. Daar stijgt de leegstand dan ook snel. Het gaat dan vaak om panden van slechte kwaliteit en op slechte locaties die zelfs bij het aantrekken van de markt moeilijk te verhuren blijven. Deze zogenoemde kansloze voorraad schat DTZ op 15 procent van het aanbod en dit zal de komende jaren verdubbelen.

De onderzoekers achten het dan ook nodig om een deel van deze voorraad uit de markt te nemen door verandering van functie, onttrekking of �bijtoppen� naar een hogere kwaliteit. Daarbij stuiten zij overigens wel op dezelfde problemen die de NVB enkele maanden geleden al signaleerde, de medewerking van gemeenten.

Met name Amsterdam weigert de omzetting van grotere panden in de grachtengordel van kantoor naar woning. “Als de gemeente eerst de kantoren de binnenstad uitjaagt door vooral het parkeerbeleid, moet zij ook de flexibiliteit hebben om mee te werken aan omzetting”, is de redenering van DTZ Zadelhoff.

Aan de bovenkant van de markt vinden er nog steeds transacties plaats. Om aan die kwalitatieve vraag te voldoen, zal aan diezelfde bovenkant dus nog steeds gebouwd moeten worden. Volgens DTZ Zadelhoff is dit waarschijnlijk al over een jaar of twee van essentieel belang.

De onderzoekers constateren dat er door de geringe nieuwbouw eveneens schaarste optreedt in beleggingsaanbod. Dit heeft er overigens wel voor gezorgd dat de prijzen nog iets gestegen zijn.

Reageer op dit artikel