nieuws

Krenterigheid bedreigt uitvoering waterbeleid

bouwbreed

den haag – Nu er al een tijdje geen watersnood meer heeft gedreigd, is de aandacht voor water snel aan het verslappen. Voorzitter S. Schaap van de Unie van Waterschappen wil dat de overheid meer geld uittrekt om de ambities van het waterbeleid te kunnen waarmaken.

Die ambities zijn recent met veel tromgeroffel bepaald, maar ernaar handelen is twee, heeft hij gemerkt. Uit analyses blijkt volgens Schaap echter glashelder waar de prioriteit dient te liggen. “Wat schade en aantallen slachtoffers betreft, is het gevaar door ongelukken met water in Nederland groter dan alle andere collectieve risico�s bij elkaar. Ik preek natuurlijk voor eigen parochie maar ook financiële berekeningen tonen aan dat het in verhouding gunstig is aan waterproblemen prioriteit te geven.”

Helaas is de praktijk anders, verzucht hij. Zo zouden de risico�s van alle rivier- en zeedijken gedetailleerd in kaart worden gebracht in het kader van het programma Veiligheid Nederland in Kaart (VNK). “Maar een deel hiervan is vanwege financiële problemen op de lange termijn geplaatst en zo is het geworden: nu vast wat, de rest komt later.” Bij het project Ruimte voor de Rivier ziet hij hetzelfde beeld. “Er is te weinig geld gereserveerd om het voorgenomen beleid volledig uit te voeren.”

Aan de waterschappen zal het allemaal niet liggen, onderstreept hij. “Als wij voor het uitvoeren van ons aandeel in de hoofdwaterkeringen de tarieven moeten verhogen, dan staan wij daarvoor”, zo kondigt hij aan. Voor de aanleg ervan is het Rijk verantwoordelijk; het beheer en onderhoud nemen de waterschappen voor hun rekening.

Schaap ziet dat bovenop het uitstel van maatregelen ook nog steeds nieuwe problemen worden gecreëerd. Letterlijk én figuurlijk een dieptepunt vindt hij het voornemen woningen te bouwen in de diepgelegen polder Westergouwe bij Gouda. In dit laagveengebied in de Zuidplaspolder wil de gemeente op 6,5 meter onder NAP woningen bouwen.

“Het waterschap Schieland heeft er grote problemen mee maar Rijk, gemeente en provincie hebben dit toch doorgezet. Wie gaat er nu grootschalig bouwen in zo�n polder.” Wateronttrekking zal leiden tot een verdere daling van de veenbodem. “Je krijgt dan dezelfde problemen als je elders in Gouda al ziet: tuinen die wegzakken, wegen die voortdurend moeten worden herbestraat; je kunt toch beter een andere plek zoeken om huizen te bouwen.”

Reageer op dit artikel