nieuws

Klachten na Duitse baggerlozing in de Rijn

bouwbreed

den haag – Twee milieuorganisaties dienen een klacht in bij de Europese Commissie tegen Duitse giflozingen in de Rijn. Volgens stichting Reinwater en stichting de Noordzee gaat het om de kankerverwekkende stof hexachloorbenzeen (hcb), die deel uitmaakt van een partij baggerspecie. De Duitsers hebben inmiddels beloofd niet meer diep te baggeren.

De specie komt uit een depot bij de stuw in Iffezheim dat zo vol zit dat de waterafvoer erdoor wordt belemmerd. Daarom zijn de Duitsers vanaf afgelopen dinsdag begonnen om de specie over de stuw heen te pompen. De milieuorganisaties zijn verontwaardigd dat Nederland zo wordt opgezadeld met de vervuilde bagger. Een woordvoerder van Reinwater zei dat de lozingen in strijd zijn met de Europese regels voor schoon water. Het gaat om 335.000 kubieke meter baggerspecie met 40 tot 50 kilo hcb.

“Zeker nu we zo hard bezig zijn de Rijn weer schoon te krijgen is deze lozing onaanvaardbaar”, aldus de woordvoerder. Reinwater schakelt �Brussel� in, ondanks garanties die de Duitsers aan de Nederlandse autoriteiten hebben gegeven.

Stroomafwaarts

De milieuorganisatie wordt gesteund door een onderzoek van de Duitse universiteiten van Hamburg-Harburg en Stuttgart in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam. Daarin wordt aangetoond dat juist de vervuiling bij de stuw van Iffezheim in de Boven-Rijn en in de Ruhr een �hoog potentieel risico� vormen voor de Rotterdamse haven. Vervuilde bagger kan makkelijk via de Rijn stroomafwaarts komen en dan de haven ernstig vervuilen.

Volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat, dat de lozingen in december bij de Duitsers aankaartte, heeft de voor de stort verantwoordelijke organisatie gegarandeerd dat er geen zwaar vervuilde specie meer wordt geloosd. Duitsland heeft verder toegezegd dat alleen vers sediment wordt gebaggerd waarbij de oude vervuilde lagen ongemoeid blijven.

In de depots ligt nog veel meer vervuilde baggerspecie opgeslagen. Tussen 1986 en 2004 is ruim drie miljoen kubieke meter vervuild slib bij de stuw van Iffezheim gebaggerd. Het vervuilde slib is afkomstig van lozingen in de bovenloop van de Rijn die tussen 1960 en 1985 plaatshadden.

Bagger met hogere concentraties hcb wordt opgeslagen bij de stuw. Bovendien zal er verscherpt toezicht op hcb-vervuiling zijn in de Rijn tot en met Lobith, zolang de lozingen duren. Nederland krijgt directe inzage over de gebaggerde hoeveelheden materiaal, de kwaliteit en de verspreiding ervan. Daarom verwacht het ministerie geen negatieve effecten op Nederlands grondgebied.

Volgens het ministerie komt er verder een internationaal beheersplan voor sediment om alle historisch verontreinigde waterbodems op �hot spots� in de Rijn-lidstaten te saneren.

Reageer op dit artikel