nieuws

Is die tramtunnel in Den Haag nou veilig of niet?

bouwbreed Premium

den haag – Sinds in oktober de tramtunnel in Den Haag is geopend wordt ernstig getwijfeld aan de veiligheid ervan. Met name het ontbreken van nooduitgangen over een 230 meter lang deels hellend traject baart daarbij zorgen.

In het VPRO-radioprogramma Argos op radio 1 werd afgelopen vrijdag voor de tweede keer in drie maanden aandacht gevraagd voor de problemen die tramreizigers kunnen krijgen als er brand uitbreekt in de 1200 meter lange tramtunnel.

Uitgangspunt voor een voor het publiek toegankelijke tunnel zijn nooduitgangen op een onderlinge afstand van 60 meter. Bij brand in een tot stilstand gekomen tram zal het publiek lopend een veilige, vuur- en rookvrije plek moeten zien te bereiken. Volgens de deskundigen mag vluchten in dichte rook niet langer dan 30 seconden duren en kan in die tijd ongeveer 30 meter worden afgelegd.

Voor tachtig procent voldoen de nooduitgangen in de tramtunnel aan die eis. Alleen in de laatste 230 meter bij de uitrit ter hoogte van het Haagsche stadhuis/bibliotheekcomplex is nergens een nooduitgang te vinden. Dat is min of meer het gevolg van een ontwerpfout in de brandplannen, omdat bij het indelen van de nooduitgangen die laatste honderden meters niet goed of onduidelijk op tekening waren aangegeven, zo luidt het verhaal.

Aangezien dit pas werd ontdekt nadat de zware diepwanden e.d. waren aangebracht, kon het tunnelontwerp op die plek niet meer worden aangepast.

Het gemeentelijke antwoord op de aantijging geeft volgens deskundigen, onder meer van TNO, een onjuist beeld van de normen en de kans op een tunnelbrand. Volgens de gemeente is de wettelijk vastgestelde norm, voor wat betreft de niet-publiekstoegankelijke tunnelruimten, 230 meter. Het problematische tunneldeel meet volgens de gemeente slechts 150 meter en voldoet derhalve aan de wettelijke norm.

De enige maar in dit verhaal is, dat Nederland nog geen officiële tunnelwet heeft. Die is voor wegtunnels in de maak op basis van vorig jaar door de EU vastgestelde regels. Wel staat daar in dat vluchtdeuren maximaal 500 meter uit elkaar mogen liggen. Naar verwachting zal dat in Nederland worden teruggebracht tot 250 meter en het zal dit toekomstperspectief zijn dat wellicht in Den Haag is gebruikt om een onhandige bouwfout achteraf alsnog in goede banen te leiden.

Reageer op dit artikel