nieuws

Internet helpt gebouwen efficiënter beheren

bouwbreed

den bosch – Gedwongen winkelnering begint ook bij facilitaire diensten te verdwijnen. Gebruikers van een gebouw hoeven geen zaken te doen met de bijbehorende interne dienst maar kunnen bedrijven inschakelen die naar hun mening beter zijn. Internet helpt facilitaire diensten het niveau van de service te verbeteren, vindt directeur M. Vissers van Datapas uit Zaandam.

Nog niet zo heel lang geleden voerde een conciërge, al dan niet bijgestaan door een technische dienst, alle interne taken uit. Het niveau daarvan bleef volgens Vissers doorgaans beperkt tot storingsmanagement. Meer gespecialiseerde facilitaire diensten namen die taken over en brachten de dienstverlening op een hoger niveau.

Onder de invloed van het marktdenken veranderden deze diensten niet zelden in aparte bedrijven die vaak kostendekkend moeten werken en soms ook winst moeten maken. Aan onder meer die bedrijven biedt Datapas Aladin FM Reservations aan, een programma voor het reserveren van bijvoorbeeld vergaderruimten in een gebouw.

Dienstverlening wordt steeds belangrijker, weet Vissers. Facilitaire bedrijven komen aan die vraag tegemoet met een centraal dienstverleningsmeldpunt, doorgaans aangeduid als een CDM. Deze tussenlaag houdt met specifieke software de dienstverlening beheersbaar. Die wordt minder ad hoc waarbij de programmatuur meer inzicht geeft in de facilitaire processen. Die zijn daardoor beter te plannen zodat de dienstverleners met de opdrachtgevers in elk geval in theorie afspraken kunnen maken over het niveau van de service.

In de praktijk blijkt zo�n CDM daar vaak niet voor toegerust. Inter en/of intranet biedt dan de uitkomst. De benodigde programmatuur filtert en verwerkt de binnengekomen berichten zodat het CDM met minder personeel toekan.

Aan de mensen die overblijven worden hogere eisen gesteld omdat ze de �lastige� taken moeten uitvoeren waar een standaard oplossing niet voldoet.

Specialiseren

Inter- en intranet zijn altijd beschikbaar en verminderen bij goed gebruik de kans op fouten. En voor verificatie en controle is de gang van zaken ook op elk moment na te slaan. Klanten van facilitaire bedrijven weten op die manier wat er gebeurt. In het verlengde daarvan kunnen de facilitaire bedrijven zich in de komende jaren verder specialiseren en het zicht op hun handelen verbeteren. Gebouwen worden daardoor in Vissers visie efficiënter beheerd.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels