nieuws

Grootschalige vernieuwing van Kop van Lombok

bouwbreed

utrecht – De Kop van Lombok in Utrecht wordt grootschalig vernieuwd. In totaal zullen honderd nieuwe woningen en appartementen worden gebouwd, een bedrijventerrein en een supermarkt, op een gebied van 5000 vierkante meter. Een Turkse moskee moet de nieuwe entree van de wijk worden.

Dit blijkt uit het schetsontwerp van de gemeente, dat vorige week aan bewoners is gepresenteerd. De bewoners zijn tevreden dat er eindelijk wat gaat gebeuren, maar vinden de plannen wel wat kolossaal. Aan beide zijden bij het Westplein komt bebouwing die uit maximaal zes woonlagen bestaat. De bebouwing aan de aangrenzende straten bestaat uit ten hoogste drie woonlagen.

Het verschil in schaal wordt veroorzaakt door de aangrenzende omgeving. “De Kop van Lombok grenst aan het stationsgebied in het centrum van Utrecht”, legt projectleider Th. van Heusden uit. “Het was een ontwerpopgave om met de toekomstige ontwikkelingen van dit gebied rekening houden. Daarbij staat voor het Westplein ook hogere bebouwing gepland.” In het stationsgebied mag tot maximaal 90 meter worden gebouwd, met uitzondering van de kantoortoren van de Rabobank; die mag 105 meter hoog worden. Ook de Turkse moskee is onderdeel van kritiek van de bewoners. Het ontwerp zou te veel verwijzen naar traditionele Ottomaanse architectuur. Volgens de schets heeft de moskee minaretten van 42 meter en een koepel van 24 meter hoog.

De plannen voor vernieuwing van de Kop van Lombok bestaan al zo�n vijftien jaar, maar ze kwamen maar niet van de grond. Opknappen of slopen was voor de bewoners een groot dilemma. Uiteindelijk is in 2001 tot sloop besloten, waarna het onteigeningsproces kon starten. Van Heusden: “Sinds begin dit jaar is de gemeenteeigenaar van het gebied en kan begin februari met de sloop worden begonnen.”

Arbeiderswijk

Lombok in Utrecht-West is van oudsher een arbeiderswijk, waar kleinschalige woningen en appartementencomplexen de boventoon voeren. Sinds begin jaren negentig is de wijk bezig met een ware metamorfose: hele straten worden gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. Inmiddels is de wijk veranderd in een gewild woon- en werkgebied, met een grote verscheidenheid aan culturen.

Naar verwachting kan in het voorjaar van 2006 met nieuwbouw begonnen worden. Beijer uit Rhenen zal de sloopwerkzaamheden uitvoeren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels