nieuws

Gemeenten passen regels voor eigen bedrijven niet toe

bouwbreed Premium

den haag – Tweederde van de gemeenten neemt het niet zo nauw met de VROM-regels bij het verlenen van vergunningen voor de eigen bedrijven zoals gemeentewerven en brandweerkazernes.

Dit blijkt uit een steekproef van de VROM-Inspectie onder 22 gemeenten in Zuid-Holland en vijf in Zeeland. Tegen zeven gemeenten heeft de inspectie aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie: Terneuzen, Bergambacht, Gouda, Midden-Delfland, Rijnwoude, Schoonhoven en Westland.

Met name bij het verlenen van milieuvergunningen zijn de betreffende colleges van burgemeester en wethouders over de schreef gegaan. In ruim de helft van de gevallen bleken de vergunningen verouderd, onvolledig of in het geheel niet aanwezig te zijn.

Daarnaast is uit de steekproef gebleken dat sommige gemeentelijke bedrijven zijn gebouwd op locaties waar het volgens de bestemmingsplannen niet mag en dat gebruiksvergunningen, waarin onder meer staat hoeveel mensen tegelijkertijd maximaal in een pand mogen verblijven, niet zijn verleend. De bouwvergunningen zijn door de VROM-Inspectie veelal wel in orde bevonden.

De betreffende gemeenten hebben de tekortkomingen inmiddels opgelost, meldt staatssecretaris Van Geel (VROM) in een brief aan de Tweede Kamer.

Maatregelen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft inmiddels maatregelen genomen om de naleving van de VROM-regels te verbeteren. Zo is alle gemeenten gevraagd om in het komende jaar deze regels te controleren. Ook heeft de VNG de colleges van burgemeester en wethouders geadviseerd te voldoen aan de wettelijke verplichting om in milieujaarverslagen voor de gemeenteraad aan te geven hoe de situaties bij de eigen gemeentelijke bedrijven is. Eerder onderzoek van de VROM-Inspectie bracht aan het licht dat dit niet vaak gebeurt. De VNG werkt momenteel ook aan een breder VROM-handhavingsbeleidsplan.

Of de gemeenten de VROM-regels bij de eigen bedrijven hiermee ook daadwerkelijk gaan naleven, zal landelijk onderzoek van de VROM-Inspectie dit en volgend jaar moeten uitwijzen.

Reageer op dit artikel