nieuws

Geen winstgroei voor kleine bedrijven

bouwbreed

zoetermeer – Het midden- en kleinbedrijf (mkb) in de bouw mist dit jaar de ruimte om verder op de kosten te besparen. Een winstgroei zoals die vorig jaar in de meeste boekhoudingen terecht is gekomen, zit er voor 2005 niet in. Dat voorspelt het onderzoeksbureau EIM.

Het positieve nettoresultaat over 2004 van zo�n 11 procent is bij veel ondernemers in de bouw gerealiseerd door stevig in het personeelsbestand te snijden. Als gevolg van de bezuinigingsoperaties daalde de werkgelegenheid het afgelopen jaar met 3,7 procent. Via dezelfde weg op de kosten besparen, is daarom het komende jaar een optie met beperkte mogelijkheden.

Mensen die slachtoffer zijn geworden van de ontslaggolf in de bouw, lijken de sector de rug toegekeerd te hebben. De stormachtige opmars van zelfstandigen zonder personeel (zzp�ers), wat voor veel werkloze bouwvakkers doorgaans een goed alternatief is voor een vast dienstverband, is in 2004 tot stilstand gekomen. Het arbeidsvolume van zzp�ers nam vorig jaar met 1 procent af.

De bouw is niet de enige sector waar fors in de personeelskosten is gesneden. Ondernemers in heel Nederland wachten nog steeds op betere tijden. Zij hebben hiervoor hun maatregelen getroffen en bij elkaar opgeteld 49.000 banen geschrapt.

Willen ondernemers in de bouw zwarte cijfers blijven schrijven, dan zijn besparingen noodzakelijk. In 2005 blijven de investeringen in grond-, weg- en waterbouw dalen. Ook de utiliteitsmarkt ligt er dit jaar nog slecht bij. Alleen voor de woningbouw en de verbouw- en onderhoudswerkzaamheden voorspelt het EIM een toename van het aantal opdrachten.

De groei van de investeringen op deelmarkten zorgt in 2005 voor een stabilisering van de afzet bij het midden- en kleinbedrijf. Vorig jaar herstelde de afzet met 0,5 procent van een in elkaar gezakte markt in het jaar daarvoor. In 2005 wordt een verdere toename van de afzet verwacht, die vooral is te danken aan toenemende investeringen in de bouw van woningen.

De afzetgroei van de bouw blijft ondanks de volumegroei in vergelijking met andere sectoren ver achter. Het EIM becijfert voor heel Nederland een toename van de afzet van 1 procent. Dat is twee keer zoveel als de groeiprognose die het onderzoeksinstituut voor de bouwnijverheid heeft becijfert. De landelijke groei is met name te danken aan de export, een markt waarop de bouw nauwelijks actief is.

Vorig jaar is in de bouw in het totaal een omzet van zo�n 44 miljard euro gerealiseerd. Niet meer dan 400 miljoen euro of 1 procent hiervan is toe te schrijven aan de exportmarkt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels