nieuws

FIEC: Uitzondering voor boekhoudregels pps

bouwbreed Premium

brussel – De huidige boekhoudpraktijk voor publiek-private samenwerking en concessie-contracten moet nog maar even blijven bestaan. Dit schrijft de Internationale Federatie van Bouwondernemers (FIEC) in een brandbrief aan Europees Commissaris Interne Markt Charlie McGreevy.

“De uitvoering van concessies en publiek-private activiteiten op het gebied van infrastructuur die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van Trans-Europese Netwerken, loopt gevaar door de internationale boekhoudregels die onvoldoende rekeninghouden met de specifieke kenmerken ervan”, schrijft voorzitter Wilhelm Küchler aan de commissie.

Hij voorziet grote problemen voor overheden en met name beursgenoteerde bedrijven die zich met dit soort activiteiten bezig houden. Door de nieuwe regels moeten bedrijven vanaf dit jaar leningen voor de pps-projecten direct in hun balans verwerken terwijl daar de eerste jaren nauwelijks inkomsten tegenover staan. Daardoor daalt de solvabiliteit en daarmee ook de leencapaciteit van een bedrijf.

De Europese Commissie onderkende vorig jaar, nadat zij er ook al door de FIEC op was geattendeerd, het probleem al. Gehoopt werd toen dat de commissie die zich bezighoudt met de interpretatie van de boekhoudregels een eenduidige uitspraak zou doen voor het einde van vorig jaar op basis waarvan concessies op een goede manier in de boeken kunnen worden verwerkt.

De FIEC weet nu al dat een ontwerp-uitleg die begin dit jaar wordt verwacht geen bevredigend antwoord geeft op de voorziene problemen. Bovendien zal die uitleg niet voor begin 2006 kunnen worden toegepast. De Europese bouwers hebben daarbij vooral moeite met het feit dat er waarschijnlijk twee boekhoudmethodes moeten worden gehanteerd. Eén voor concessies waarbij de betaling loopt via de overheid en één voor concessies waarbij de eindgebruiker direct betaalt, bijvoorbeeld in de vorm van tol.

In de eerste methode staan de inkomsten vanaf het begin van het contract redelijk vast, waardoor die ook mogen worden meegenomen in de boeken. In het tweede geval voorziet FIEC dat vooral in de eerste jaren de tol onvoldoende zal zijn om alle kosten te dekken. Dit leidt dan in die jaren tot zware boekhoudkundige verliezen. De FIEC zegt het niet hardop, maar invoering van de tweede methode zou er toe kunnen leiden dat concessies op basis van tol kansloos worden.

De bouwondernemers dringen er dan ook bij McGreevy op aan druk uit te oefenen op de organisaties die zich bezighouden met het opstellen en interpreteren van de boekhoudregels. Die druk zou ertoe moeten leiden dat deze organisaties een uitzondering toestaan op de boekhoudregels voor zover het gaat om pps- en concessiecontracten. Verder wil FIEC dat de commissaris diezelfde druk uitoefent om eenduidige en werkbare boekhoudstandaarden te krijgen voor die activiteiten. Dinsdag gaat FIEC hierover om de tafel met McGreevy.

Reageer op dit artikel