nieuws

Fabriek Heidelberg Cement stapt over op bruinkool

bouwbreed

schelklingen – De cementfabriek van Heidelberg Cement in het Zuid-Duitse Schelklingen is voor zijn energievoorziening overgeschakeld van steenkool op bruinkool. De aanpassing vergde voor de bouwstoffenproducent een investering van 4 miljoen euro.

“Voor ons bedrijf is de fabriek in Schelklingen een belangrijk referentiepunt”, aldus directeur H. Scharf van Rheinbraun Brenn-stoff. “Voor de eerste keer dient bruinkool als primaire brandstof voor een cementfabriek”.

Rheinbraun levert vanuit het Rijnland – net over de grens bij Limburg – jaarlijks 70.000 ton bruinkoolstof aan de bij Ulm gelegen fabriek in Baden-Württemberg. Qua prijs steekt de bruinkool ten opzichte van steenkool steeds beter af. Bij de keuze voor de brandstof telde eveneens de mogelijkheid in poedervorm aan te leveren mee, waardoor de maalfase wordt uitgespaard.

De aanpassing van de fabriek – met onder andere twee 50 meter hoge silo�s – is in recordtijd voltooid. Na de aanbesteding in maart 2004 ging een maand later al de eerste schop de grond in. Medio november waren de noodzakelijke werkzaamheden afgerond.

Cementklinkers

Wekelijks vertrekken vanuit Rommerskirchen drie treinen met elk achttien wagons bruinkool richting zuiden tot aan voet van de Alpen. Bij de fabriek wordt het bruinkoolstof pneumatisch in de silo�s met een capaciteit van elk 1900 ton opgeslagen. Via een 450 lange leiding vervolgt de brandstof ten slotte zijn weg naar de oven voor de vervaardiging van cementklinkers.

Volgens Scharf zou het vervoer over vele honderden kilometers weg onbetaalbaar zijn vanwege de nieuwe tolheffing voor het vrachtverkeer. Het te transporteren volume vergt een vervoercapaciteit gelijk aan dagelijks 33 vrachtauto�s.

Reageer op dit artikel