nieuws

Extra korting bij schikking fraude

bouwbreed

den haag – De mededingingsautoriteit NMa heeft de bouw boetevermindering in het vooruitzicht gesteld als vóór 15 februari een collectieve schikking wordt getroffen met gedupeerde opdrachtgevers. De extra korting geldt voor zowel oude als nieuwe boetes.

De kartelwaakhond maakte gisteren bekend dat de kartelboete voor 344 gww-bouwers uitkomt op 135 miljoen euro. De boetes variëren van enkele duizenden tot vele miljoenen euro�s per onderneming. Volgende maand verwacht de NMa de individuele boetes uit te reiken. Als enige aannemer liet BAM gistermiddag weten een last van 40 miljoen euro te nemen.

De boetebedragen worden met 10 procent verlaagd als de bouw binnen drie weken met gemeenten, provincies en de rijksoverheid overeenstemming bereikt over een financiële regeling. De in 2003 aan 22 bouwbedrijven opgelegde boete van in totaal 100 miljoen euro wordt in dat geval bijna gehalveerd. “Wij willen dat de sector echt schoon schip maakt”, verklaart directeur-generaal P. Kalbfleisch van de NMa de aangereikte prikkel. “Daarbij past ook een regeling met gedupeerden.”

De NMa-topman denkt dat met een schikking een bijdrage wordt geleverd aan “het herstel van de verhoudingen tussen de bouwsector en overheidsinstanties, zonder die verhoudingen te belasten met vele, jarenlang slepende procedures.” Bij de Raad van Arbitrage zijn ruim duizend claims neergelegd door overheden die zich benadeeld voelen door verboden afspraken in de bouw.

Voorzitter E. Brinkman van brancheorganisatie Bouwend Nederland laat weten dat de sector wel wat ziet in een financiële regeling inzake de civiele claims. “De bedrijven zien in dat hier toch een keer een streep onder moet worden gezet”, zegt Brinkman. “Daarom zijn zij bereid geld te storten in een fonds, als de overheidsinstanties hun verhaalsacties staken. De grote bedrijven hebben al 20 miljoen euro toegezegd.”

Welk bedrag uiteindelijk nodig is om de opdrachtgevers te compenseren, kan hij niet aangeven. Ook weet hij niet welke verdeelsleutel gehanteerd zal worden bij het volstorten van het fonds. “Over de precieze invulling zal nog nader overleg plaatsvinden. Het is en blijft natuurlijk ook een afweging van de individuele bedrijven of ze mee willen doen”, aldus Brinkman. De deadline van 15 februari om in aanmerking te komen voor de extra NMa-korting, mag volgens hem geen probleem opleveren. “We werken al langer aan een regeling. De overheid heeft er bovendien ook wel oren na.”

Reageer op dit artikel