nieuws

Dempers nodig bij Zouthavenbrug

bouwbreed Premium

amsterdam – Wijs geworden door trillende bruggen in Rotterdam en Londen, voert Amsterdam uitvoerige proeven uit bij de nieuwe voetgangersbrug naar het Bimhuis. De opvallende hangbrug met kabels die nauwelijks boven het brugdek uitkomen, heeft inderdaad dempers nodig.

Sinds eind oktober ligt hij al op zijn plek om voetgangers naar de ingang van het nieuwe Bimhuis aan het Amsterdamse IJ te brengen. Maar de opening van het nieuwe muziekcentrum laat nog een paar maanden op zich wachten en dat geeft Ingenieurs Bureau Amsterdam (IBA) de tijd om de opvallende constructie, ontworpen door architect Hans van Heeswijk, door te meten.

Computerberekeningen bij het opstellen van het voorlopig ontwerp van de Zouthavenbrug wezen volgens constructeur ir. M. Aalstein van IBA al op het gevaar dat de constructie zou gaan trillen. Dat vermoeden werd alleen maar sterker bij het verder uitwerken van het ontwerp van de 60 meter lange en 120 ton zware stalen brug. Maar omdat het gedrag van een brug in de praktijk zich lastig laat voorspellen, besloot IBA nog niet op voorhand dempers in het ontwerp op te nemen. Wel werden bevstigingspunten aan de stalen spanten voorzien, waar later gemakkelijk dempers aan bevestigd kunnen worden.

Akoestische metingen eind december volgens de hamertje-tik-methode, waarbij de eerste veertien trillingsvormen van de brug werden doorgemeten, bevestigden de berekeningen. Daarom werd besloten tot een praktijkproef met voetgangers, die begin deze week plaatsvond. Een kleine twintig vrijwilligers liepen in verschillende formaties en snelheden over de brug, terwijl een medewerker van het in trillingsmetingen gespecialiseerde bedrijf Sonus de versnellingen van het brugdek registreerde.

Eigenfrequentie

Volgens constructeur Aalstein, die zelf de troepen aanvoerde, gebeurde er bij het gewoon lopen en hardlopen over de brug eigenlijk niets bijzonders. Maar toen de vrijwilligers langzaam in het gelid marcheerden, kwam de constructie wel voelbaar in beweging. Dit kwam overeen met de voorspelling dat de brug bij een relatief lage eigenfrequentie gevoelig is voor trillers. Bij de hufterproef, waarbij iedereen in een kluitje op een vierde van de overspanning in de maat ging staan stampen, sloeg het brugdek zo�n 5 tot 10 centimeter uit.

De conclusie was dus onvermijdelijk dat er dempers nodig zijn om de Zouthavenbrug in het gareel te houden. De precieze specificaties worden momenteel uitgewerkt door Sonus, maar dat het tuned-mass-dempers worden staat al vast. Massablokken met een totaal gewicht van 1 tot 2 ton zullen wanneer de brug dreigt te gaan trillen, in tegenfase trillen en zo de constructie beschermen. De massablokken worden opgehangen aan viskeuze dempers op een kwart en driekwart van de overspanning. Ze zullen in elk geval de tweede eigenfrequentie goed ondervangen en naar verwachting ook de trilling in de eerste eigenfrequentie. Architect Van Heeswijk mag zich buigen over het ontwerp van de massablokken, zodat ze onopgemerkt een plekje onder het brugdek kunnen krijgen en het beeld niet verstoren.

Door de belasting van voetgangers die langzaam in het gelid lopen, gaat de Zouthavenbrug hinderlijk trillen. Foto�s: Dijkstra

Reageer op dit artikel