nieuws

De Goede Woning krijgt steun

bouwbreed

brussel – De beslissing van de Antwerpse sociale huisvestingsmaatschappij De Goede Woning om alleen huurders te aanvaarden, die Nederlands spreken, vindt navolging.

Eerst maakten twee andere grote sociale huisvestingsmaatschappijen in Antwerpen bekend dat ze ook deze voorwaarde zouden stellen aan nieuwe huurders, nu doet ook de Vlaamse minister van huisvesting en inburgering, Marino Keulen, hetzelfde.

Keulen maakte onlangs bekend dat wie in Vlaanderen een sociale woning wil huren, vanaf 1 januari 2006 Nederlands moet kennen of bereid zijn het te leren. De minister zal de Vlaamse sociale huurwetgeving op dat vlak aanpassen. Keulen floot de sociale huisvestingsmaatschappijen, die nu al tot deze maatregel zijn overgegaan of op het punt staan dat te doen, terug. Keulen: “Voorlopig kunnen ze dat nog niet doen. De twee voorwaarden waaraan een kandidaat-huurder van een sociale woning volgens de huidige wetgeving moet voldoen is, dat hij geen eigenaar is van een andere woning en dat hij maar een bescheiden inkomen heeft.

Een gezin dat in aanmerking wil komen voor een sociale woning, mag per jaar een inkomen hebben tot 23.000 euro. Andere criteria, zoals kennis van het Nederlands, bestaan nu nog niet.”

Vanaf 1 januari 2006 komt daar dus de kennis van het Nederlands bij of minstens de bereidheid om een taalcursus te volgen van 240 lesuren bij de bestaande Centra voor Basiseducatie. De aanwezigheid bij de lessen is verplicht, maar er worden geen examens afgenomen. Mensen die werken, hoeven de taalcursus niet te volgen.

Nieuw is ook dat alle huurders van een sociale woning in Vlaanderen een proefcontract krijgen van twee jaar. Zo kunnen de huisvestingsmaatschappijen nagaan of de huurders de huurvoorwaarden en andere regels die worden gesteld, naleven. Daaronder vallen het op tijd betalen van de huur, het sorteren van afval en het beperken van lawaai. Volgens minister Keulen vergroot de verplichte talenkennis de leefbaarheid en veiligheid van de sociale woningbuurten.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels