nieuws

Cijfers Vlaamse bouwvacatures nogal wazig

bouwbreed

brusssel – De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) is het niet eens met het resultaat van een onderzoek van het bureau Manpower dat van mening is dat het aantal vacatures in de bouw in Vlaanderen daalt. “De vacatures in de Vlaamse bouw nemen juist weer toe. In het algemeen is de bouwsector zelfs weer aan de betere hand”, zo meent de Vlaamse aannemersorganisatie.

Dat het weer beter gaat met de bouw in Vlaanderen blijkt volgens de VCB uit de gunstige evolutie van de conjunctuur in de sector. Vanaf einde 2003 is de conjunctuurcurve van de Vlaamse bouw opnieuw gaan stijgen. Het aantal bouwbedrijven dat momenteel een daling van de werkgelegenheid vreest, neemt af. Bovendien is sinds eind 2003 weer een krachtige toename van het aantal vacatures voor de bouwsector opgetreden, zo zegt de VCB, die daarvoor verwijst naar de maandrapporten van de VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding). De VCB gaat ervan uit dat het aantal knelpuntvacatures de komende maanden weer gaat toenemen. Om deze vacatures sneller in te vullen, roept de VCB de Vlaamse regering ertoe op het werkzoekendenbestand in de bouwsector grondig te screenen.

De Vlaamse bouw beleefde in 2002 een absoluut conjunctureel dieptepunt. Het aantal vacatures daalde daardoor in 2002 en vooral in het voorjaar van 2003. De laatste maanden is er weer sprake van een gestage stijging waardoor het aantal vacatures nu weer boven de 2500 per maand ligt.

De VCB vraagt zich af uit hoeveel werkzoekenden de bouwbedrijven kunnen putten om hun vacatures in te vullen en wat deze werkzoekenden echt kennen en kunnen? Waarbij volgens de VCB niet zozeer het diploma van belang is dan wel de concrete schilder-, metsel-, schrijnwerk- en andere vaardigheden waarover de werkzoekenden beschikken.

De VDAB zou normaal op deze vraag moeten kunnen antwoorden, maar ze heeft er volgens de VCB geen flauw benul van. In de jaren negentig kwam een studiecommissie die de Vlaamse arbeidsmarkt doorlichtte tot de conclusie dat het aantal werkzoekenden in de bouw – al naar gelang de evolutie van de bouwconjunctjuur – tussen de 5000 en 12.000 lag.

De statistieken van de VDAB spreken momenteel echter van 32.000 �niet-werkende werkzoekenden voor bouwberoepen�. De VCB gelooft dit laatste cijfer niet, gezien de enorme problemen die de aannemers momenteel ondervinden om arbeiders te vinden. “Dit cijfer kan niet kloppen”, meent de aannemersorganisatie en noemt de statistieken van de VDAB in belangrijke mate �vervuild� Volgens de VCB zitten er tussen de �werkzoekenden bouw� van de VDAB duizenden mensen die helemaal niet voor een bouwberoep gemotiveerd zijn, laat staan geschikt. Daarom heeft de aannemersorganisatie gepleit voor een screening per sector, op basis waarvan de bouwbedrijven eindelijk aan de weet kunnen komen met welke en met hoeveel werkzoekenden ze daadwerkelijk verder actie kunnen ondernemen.

Volgens de VCB zullen sommige van deze werkzoekenden onmiddellijk in een bouwbedrijf terechtkunnen maar zal hun aantal beperkt zijn. Voor een (ander) groot aantal zal een opleiding in het bedrijf zelf het meest geschikt zijn, zo meent de aannemersorganisatie. Voor nog een aantal acht de VCB eerst een training in een opleidingscentrum noodzakelijk. “Maar al deze acties kan men slechts efficiënt organiseren, als men eerst weet vanuit welke arbeidsreserve men precies kan vertrekken”, zo meent de aannemersorganisatie.

Reageer op dit artikel