nieuws

Akkoord over verdieping Westerschelde dichtbij

bouwbreed

DEN HAAG – Nederland en Vlaanderen zijn dicht bij een akkoord over de verdieping van de Westerschelde. Premier Balkenende en minister-president Leterme van Vlaanderen stelden gisteren na afloop van een werklunch in Den Haag er “bijna” te zijn.

De onderhandelingen bevinden zich in de “eindfase”. Op tafel liggen volgens Balkenende nog enkele inhoudelijke zaken en de kostenverdeling tussen de twee partijen. Volgens Vlaamse bronnen draait het om een verschil van 50 miljoen euro. Daarbij gaat het om 5 à 15 miljoen euro voor natuurprojecten.

Daarnaast moeten btw-afspraken gemaakt worden. Vlaanderen wil voor btw-afdracht in Nederland volledig vergoed worden, Nederland wil niet verder gaan tot 30 miljoen.

De afspraken over de Westerschelde willen Nederland en Vlaanderen vastleggen in een �memorandum�. Dit document, dat voor eind februari opgesteld moet zijn, geldt als uitwerking van het principeakkoord dat ministers Peijs (verkeer) en Veerman (landbouw) in november sloten met de Vlaamse bewindsman Peeters. De verdieping van de Westerschelde moet in 2007 beginnen, zo werd toen bepaald.

In het memorandum moet straks onder meer staan wie welk deel van de kosten betaalt. Ook komen hierin afspraken over de bereikbaarheid van de haven van Antwerpen, de veiligheid achter de Nederlandse en Vlaamse dijken, de natuur en het gemeenschappelijk nautisch beheer van de zeearm. Daarnaast betaalt Vlaanderen mee aan een tunnel bij Sluiskil onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

Hoewel een akkoord nog even op zich laat wachten, is Leterme zeer tevreden over de “belangrijke stappen vooruit” die gisteren zijn

gezet. Balkenende stelt dat Nederland en Vlaanderen elkaar nu “erg ver zijn genaderd” en een overeenkomst “een kwestie van tijd” is.

De Vlaamse en Nederlandse parlementen zullen een akkoord over verdieping moeten goedkeuren. De voltallige Nederlandse regering moet ook de deal nog goedkeuren, de Vlaamse heeft dat in december al gedaan. (anp)

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels