nieuws

Akkoord over budget Rotterdam Centraal

bouwbreed Premium

rotterdam – De vijf opdrachtgevers van het project Nieuw Rotterdam Centraal hebben over het projectbudget van 486 miljoen euro. Ook hebben ze een keuze gemaakt voor een referentieontwerp. Daarmee staat in grote lijnen vast hoe de nieuw openbaar vervoer terminal op Rotterdam Centraal eruit gaat zien.

Dat maakte wethouder S. Hulman van de stadsregio Rotterdam bekend bij de officiële starthandeling voor de eerste grote bouwwerkzaamheden op het Stationsplein in Rotterdam. Aanleiding voor extra feestvreugde was de toezegging van het geraamde projectbudget dat nodig is om met het schetsontwerp van de architectencombinatie Team CS aan de slag te gaan. Hulman: “Het was een spannend moment voor de ondertekening, want tot nu toe ontbrak nog 80 miljoen euro.” Hulman voegde eraan toe gelukkig te zijn met de toezegging, omdat nu vaart kan worden gemaakt met de ontwikkeling van het stationsgebied. “We kunnen de schetsontwerpen nu verder uitwerken tot een voorlopig ontwerp en definitief ontwerp waarvan het de bedoeling is om de openbaarvervoerterminal in 2006 aan te besteden.”

Maar de terminal staat niet op zich. Onderdeel van de grote bouwwerkzaamheden vormen de aanleg van een nieuw metrostation voor RandstadRail, een verbrede autotunnel onder het Weena en het voetgangersvriendelijk maken van het Stationsplein. De werkzaamheden zullen onder- en bovengronds min of meer gelijktijdig plaatsvinden. Dit verkort de bouwperiode en voorkomt langdurige bouwhinder voor de directe omgeving. “Voor het ondergrondse metrostation maken we gebruik van de wanden-dakmethode. Als het dak in de vorm van een grote betonnen plaat rust op de ondergrondse wanden, kunnen werkzaamheden ondergronds gewoon doorgang vinden, terwijl het Stationsplein voor reizigers snel weer toegankelijk is.” Eind 2009 moet het gehele stationsgebied met alle nieuwe voorzieningen gereed zijn.

De werkzaamheden maken deel uit van de projecten RandstadRail en Rotterdam Centraal. De vijf opdrachtgevende partijen zijn de ministeries van VROM en V&W, de stadsregio Rotterdam, de gemeente Rotterdam en de NS.

Reageer op dit artikel