nieuws

Afblazen Zuiderzeelijn levert pas na 2008 geld op

bouwbreed

den haag – Door het werk van de commissie-Duivesteijn is de kans groter geworden dat de Zuiderzeelijn wordt afgeblazen. Het parlement moet echter nog jaren wachten voordat de voor de lijn gereserveerde 2,73 miljard euro vrijkomt voor iets anders. Niet eerder dan 2008, en eigenlijk pas in 2011, komt het geld beschikbaar.

Het parlement kan tot 20 januari bij de commissie-Duivesteijn vragen indienen over het eindrapport over de besluitvorming bij grote projecten. Naar verwachting zal daarna een debat in het parlement plaatsvinden waarbij de aanbevelingen van de commissie zullen worden overgenomen. Als dat gebeurt, komt de aanleg van de Zuiderzeelijn op losse schroeven te staan ,ondanks het feit dat het project al in de planfase van het Meerjarenplan Infrastructuur en Transport staat. Tussen 2011 en 2014 staat ruim 2 miljard in de begroting. Voor de periode 2015-2020 is nog eens 675 miljoen vastgepind. Daarnaast heeft het kabinet bij het vaststellen van de Nota ruimte besloten nog dit jaar een prijsvraag uit te schrijven.

Het begint echter steeds waarschijnlijker te worden dat een nieuwe afweging van de pro�s en contra�s ten nadele van het spoortraject zal uitvallen. Afblazen van het spoortraject kan dus betekenen dat het parlement het gereserveerde geld volledig anders besteedt. De Tweede Kamer kan zich echter niet te vroeg rijk rekenen. Het geld is pas voor het eerst weg te amenderen in de begroting van 2008. Het grote geld komt pas vanaf 2011 vrij.

De commissie is bijzonder kritisch over de besluitvorming rond de snelle verbinding naar het Noorden. Het aparte kader waarin staat dat eind jaren tachtig in Europees verband al is geconcludeerd dat een hsl-noord geen enkele potentie heeft, spreekt boekdelen.

Nog opvallender is het overzicht van de projectgroep Zuiderzeelijn waaruit blijkt dat het totaal aantal arbeidsplaatsen in Nederland met 150 zal dalen na een investering van bijna 7 miljard euro. Het pleit ook al niet voor het project dat het inwoneraantal in totaal met 250 omlaag gaat.

Minister Peijs (verkeer en waterstaat) huldigt het standpunt dat een prijsvraag snel genoeg duidelijk maakt of bij marktpartijen animo is voor een magneetbaan of hogesnelheidslijn.

De commissie Duivesteijn zal dat argument ongetwijfeld bestrijden. Bij de Kanaaltunnel bleef de overheid met een miljardenschuld zitten, nadat het consortium failliet was gegaan. Op die manier loopt het Rijk toch risico als het een prijsvraag voor de markt uitschrijft.

Minister Peijs ontkende eind vorig jaar dat het gereserveerde geld hoe dan ook voor het Noorden is bestemd. De commissie-Duivesteijn is na gesprekken met de projectgroep Zuiderzeelijn tot de conclusie gekomen dat geen toezeggingen zijn gedaan voor de aanleg van een snelle verbinding naar het Noorden. Zelfs voor de relatief goedkope Hanzelijn plus of een snelle intercity zouden geen harde afspraken bestaan.

Reageer op dit artikel