nieuws

3D-productmodel kan stap voor stap naar 4D

bouwbreed Premium

eindhoven – De traditionele overstap naar een integraal bedrijfssysteem, zoals Enterprise Resource Planning (ERP) of Product Lifecycle Management, was vroeger een big bang. Dat hoeft niet meer, omdat voor de integratielaag standaardproducten zijn ontwikkeld. Daaromheen kan vanuit een 3D-productmodel stap voor stap een 4D-omgeving worden opgebouwd, in hoge mate met gebruik van reeds aanwezige systemen.

Dat stellen J. Kools en H. Oosterveen van LogicaCMG uit Eindhoven. Zij hebben het over neutrale web-gebaseerde interfaces zoals Biztalk van Microsoft, Netweaver van SAP en Websphere van IBM. Deze interfaces of integratielagen kunnen �praten� met standaard applicaties. Het zijn met name ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar, die het mogelijk maken om systemen in stappen op te bouwen.

Kools en Oosterveen noemen zulke integratielagen de �smeerolie� van de bedrijfssystemen. “Het gaat erom je kennis goed georganiseerd beschikbaar te hebben. Dat is het kapitaal van een bedrijf. Daarnaast moeten de applicaties de processen goed ondersteunen. De integratielaag zorgt voor een gesmeerde samenwerking”, aldus de adviseurs.

De stap naar een integraal bedrijfssysteem is dus niet meer zo groot als veel bedrijven denken. “Wij bieden een traject aan om het goede te behouden en het systeem stap voor stap gecontroleerd en overzichtelijk uit te breiden”, aldus Kools en Oosterveen.

Met de bouw in gedachten hebben zij een 4D-concept ontwikkeld. Centraal staat daarbij een 3D-gebouwmodel. Alle functies en processen worden daaromheen gerangschikt. De projectdata vormen de vierde dimensie. “Het gaat erom de projectdata op een zo hoog mogelijk niveau te integreren”, stelt Kools.

Niet alleen voor het bedrijf of de organisatie zelf, maar ook voor de relatie met de omgeving is een 4D-systeem aantrekkelijk. Voor een bouwbedrijf wordt het makkelijker om samen te werken met de klant. Voor een overheid telt dat burgers zich op basis van de transparante informatie makkelijker een mening kunnen vormen over bijvoorbeeld een voorgenomen bouwplan.

Volgens Kools en Oosterveen verdient het aanbeveling om bij de overstap op een centraal bedrijfssysteem eerst te focussen op de processen “waar de pijn zit”. Het is dus niet nodig meteen het hele bedrijf te reorganiseren en van nieuwe automatisering te voorzien.

Ook op het gebied van 4D-systemen zijn nieuwe toepassingen ontwikkeld. “De universiteit van Helsinki, de Stanford University in de Verenigde Staten en de Universiteit van Salford in Engeland zijn op dit terrein heel actief”, aldus de adviseurs.

In Engeland maakt de 4D-ontwikkeling deel uit van het project �Constructing excellence�. In de Verenigde Staten is onderzocht onder welke voorwaarden 4D haalbaar is. Finland is vanouds een land met innovaties op het gebied van het bouwproces. Kools en Oosterveen willen de koudwatervrees voor de opbouw van integrale bedrijfssystemen met een 4D-omgeving graag wegnemen. “Het is schaalbaar, in stappen uitvoerbaar en tegen normale prijzen”, besluiten zij.

Reageer op dit artikel