nieuws

Vogelvriendelijke schermen hsl verhalen op aannemers

bouwbreed

den haag – Verkeer en Waterstaat onderzoekt of de kosten van het vogelvriendelijk maken van de geluidsschermen langs de hsl-zuid bij Breda geheel of gedeeltelijk kunnen worden verhaald op de aannemers van de onderbouw of de bovenbouw van de hsl.

Minister Peijs heeft dit geantwoord op vragen van VVD-kamerlid P. Hofstra. De landsadvocaat is ingeschakeld om de mogelijkheden voor verhaal te inventariseren.

Het afwentelen van de kosten zou volgens Hofstra mogelijk moeten zijn, omdat de hsl-zuid een pps-constructie is. Meerkosten die voortvloeien uit bestaande regelgeving, zoals de Flora- en faunawet, dienen dan voor rekening van de aannemende partij te komen, aldus Hofstra.

De schermen zijn vogelvriendelijk gemaakt door er strepen in te frezen. Hiermee moet worden voorkomen dat ze zich nog langer te pletter vliegen tegen de eerder transparante schermen. Volgens de Vogelwerkgroep West-Brabant hebben hier al zeker vijfduizend vogels het leven gelaten.

Peijs heeft eerder gemeld maximaal 23 miljoen euro uit te willen trekken voor deze operatie. Als blijkt dat de kosten niet kunnen worden afgewenteld op de aannemers van de onderbouw (HAM-Van Oord, HBG-Civiel, Heijmans, NBM Amstelland en Philipp Holzmann) of Infraspeed als bovenbouwaannemer, komen ze voor rekening van de staat, schrijft Peijs.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels