nieuws

Utrecht streeft naar lekvrije asbestketen

bouwbreed

utrecht – Procedures en samenwerking tussen verschillende partijen moeten worden verbeterd om een lekvrije verwijdering van asbest in de provincie Utrecht te realiseren. Soms wordt gesloopt zonder vergunning, het toezicht kan beter.

Dit is de belangrijkste conclusie uit het project �Asbest in de keten�, dat de provincie heeft uitgevoerd met de Arbeidsinspectie, het Gewest Eemland, de VRR-regio (Veenendaal, Rhenen en Renswoude) en de milieupolitie. Reden voor het project is dat bijvoorbeeld in gebroken puin nog altijd asbest aanwezigheid is.

Centrale vragen tijdens het project, waren: wat kan beter bij het slopen en verwijderen van asbest en bij de opslag op gemeentelijke inzamelstations? Hoe kunnen risico�s bij puinbreker- en sorteerbedrijven en bij de stort van het puin worden voorkomen?

Uit gezamenlijke controlebezoeken bij sloopacties en bij bedrijven die afval be- of verwerken, bleek dat soms zonder vergunning wordt gesloopt, dat gemeenten betere sloopvergunningen kunnen afgeven en dat het toezicht beter kan.

Daarom is een voorschriftenpakket voor gemeenten ontwikkeld en een checklist voor het handhaven van de vergunning.

Aanscherping

Tevens is geconstateerd dat de voorschriften uit de milieuvergunningen kunnen worden aangescherpt.

Inspecties kunnen straks gezamenlijk plaatshebben en er is steeds meer sprake van één loket. “De provincie heeft nu beter in beeld hoe de vergunning het beste kan aansluiten op de werkwijze en kennis van andere instanties”, aldus gedeputeerde J. Binnekamp.

“Hopelijk krijgen we het voor elkaar om de keten van sloop tot stort lekvrij te krijgen.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels