nieuws

Praktische eisen voor schoon betonwerk

bouwbreed

gouda – De mogelijkheden van schoon beton zijn eindeloos. Dat is bekend. Ook bekend is dat de resultaten na de uitvoering niet altijd gegarandeerd zijn. CUR-aanbeveling 100 Schoon beton-criteria voor de specificatie en beoordeling van betonoppervlakken brengt daar verandering in.

De aanbeveling is een praktisch hulpmiddel omdat de aspecten die van belang zijn bij ontwerp en uitvoering van schoon beton zijn benoemd. Daarmee is aansluiting verkregen bij het Voorschrift Beton Uitvoering (VBU 2002) en de daarin genoemde oppervlakte klasse B, de klasse voor esthetische eisen aan het betonoppervlak. Wordt aan het oppervlak eisen gesteld, dan is sprake van �schoon beton�.

In de VBU worden in artikel 16 drie beoordelingsklassen aangegeven voor het betonoppervlak: A met standaardeisen, C zonder eisen. Klasse B omvat de klasse met bijzondere eisen aan het uiterlijk. Die eisen worden in de VBU echter niet gespecificeerd. CUR-aanbeveling 100 is daarvoor goed te gebruiken, omdat daarin onderscheid wordt gemaakt in klasse B1 en B2 voor respectievelijk ter plaatse gestort beton en geprefabriceerd beton.

In de aanbeveling staan essentiële punten benoemd, bijvoorbeeld het toepassen van zelfverdichtend beton. De keuze voor een bepaald type betonspecie is een verantwoordelijkheid van de aannemer en/of de (prefab) producent. Op dit moment kan de aannemer/producent kiezen voor de verwerking via de traditionele werkwijze van verdichten of via de techniek van zelfverdichtend beton.

Als de ontwerper goede (esthetische) ervaringen heeft met de toepassing van zelfverdichtend beton en deze ervaringen wil opnemen in de projectspecificatie van zijn volgende project, ontstaat een dilemma. De opstellers van de aanbeveling achten dit niet raadzaam en bevelen aan het over te laten aan het vakmanschap van de aannemer. Wel kan men aangeven dat specie met een hoge vloeibaarheid en met veel fijne delen moet worden verwerkt.

De aanbeveling is tot stand gekomen door samenwerking van de belangrijkste marktpartijen bij de realisatie van schoon beton. In de betreffende CUR-commissie waren onder andere vertegenwoordigd: de ontwerper (architect en constructeur), de aannemer (uitvoering, mortellevering, bekisting), en de prefab industrie. De commissie begon haar werk december 2002. De eindversie van de aanbeveling kwam tot stand in maart 2004, een kort tijdsbestek voor een zo beladen onderwerp als schoon beton.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels