nieuws

Nota mobiliteit zoomt in op economisch sterke punten

bouwbreed

den haag – De Nota mobiliteit is selectief en stelt duidelijke prioriteiten. De beschikbare middelen zorgen ervoor dat niet alle problemen kunnen worden opgelost. De nadruk komt te liggen op de economisch sterke punten, zoals Schiphol en de A2, A4 en A12. Tevens is ruimte gereserveerd voor toekomstige uitbreiding van infrastructuur.

Dat staat in de hoofdlijnennotitie die minister Peijs (verkeer) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het AVBB heeft in een reactie laten weten te twijfelen aan de uitvoeringsgerichtheid van de hoofdlijnennotitie.

Het AVBB pleit voor overleg met het (bouw)bedrijfsleven, zoals de minister dit voert met de lagere overheden. Onderwerpen zijn het versnellen van procedures en een consistent en slagvaardig mobiliteitsbeleid.

Evenals in de Nota ruimte geldt: decentraal wat kan en centraal wat moet. Peijs acht een samenwerking tussen overheden, maatschappelijke organisaties, burgers en bedrijven nodig om “problemen effectief aan te pakken en kansen te benutten”.

Het Rijk waakt over de economisch belangrijke verbindingen en de betrouwbaarheid en voorspelbaarheid van het verkeers- en vervoerssysteem. Het onderhoud en investeringen in nieuw materiaal zijn daarom van belang. De investeringen worden uitgewerkt in het nieuwe Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) dat in september verschijnt.

Kilometerheffing

De toenemende mobiliteit kan de leefomgeving schaden. Ook zorgen bijvoorbeeld files voor overlast. Het ministerie verwacht dat tussen 2000 en 2020 het personenvervoer met 20 procent toeneemt, terwijl de groei van het goederenvervoer varieert in de prognoses van 40 tot 80 procent.

In de Nota mobiliteit neemt de minister een voorschot op het invoeren van kilometerheffing. De effecten van verschillende vormen van beprijzen komen aan bod en er zijn randvoorwaarden gesteld. Zo moeten de kosten voor het systeem opwegen tegen de opbrengsten van de heffing. In de hoofdlijnennotitie laat de minister weinig los over de uitvoering. Zij wil een maatschappelijk debat voeren over het beprijzen. De uitwerking van de conclusies volgt later.

De nota besteedt tevens aandacht aan het internationale aspect van mobiliteit. Het Rijk wil de relaties met de buurlanden België, Duitsland en Frankrijk verstevigen en samen tot een goede internationale afstemming komen voor de grotere verbindingen.

De minister heeft de hoofdlijnennotitie op verzoek van de Tweede Kamer opgesteld. Het parlement wil nog voor de zomer kunnen praten over de Nota mobiliteit die half oktober verschijnt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels