nieuws

Op termijn sanering van Kanaal door Walcheren

bouwbreed

middelburg – De bodem van het Kanaal door Walcheren is vervuld en dient op termijn te worden gesaneerd. Dit blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door het Advies- en Kenniscentrum Waterbodems van Rijkswaterstaat.

In het onderzoek is de ernst van de verontreinigingen voor de volksgezondheid en het milieu bezien. Opvallend is de verontreiniging van grote delen van het kanaal met koper en plaatselijk met pcb�s. Voor het gebruik van het kanaal heeft de vervuiling geen directe consequenties.

Het onderzoek geeft bovendien aan dat het risico voor mensen beperkt is. Zwemmen en varen in het water vormen geen risico voor de volksgezondheid. De paling die in het kanaal wordt gevangen, voldoet aan de normen van de Warenwet. Wel dient overmatige consumptie van paling uit het kanaal te worden vermeden, schrijft de provincie Zeeland. Alleen volwassenen die wekelijks meer dan 130 gram filet van paling uit het kanaal eten lopen risico.

De ernst van de verontreiniging is wel dusdanig dat een sanering wordt voorbereid. Er wordt gewerkt aan een saneringsvisie waarin de mogelijkheden worden beschreven.

Omdat de verontreiniging zich voordoet in een beperkt aantal gebieden wordt gekeken of aanpakken van de verontreinigingen de waterkwaliteit in het hele kanaal voldoende verbetert. Het Kanaal door Walcheren is in 1992 door Rijkswaterstaat in eigendom overgedragen aan de provincie Zeeland. De saneringsplicht is bij Rijkswaterstaat gebleven.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels