nieuws

Herbezinning bouwproces nodig

bouwbreed

eindhoven – De huidige bouw met zijn parallelle processen is vastgelopen. Iedereen is daarbij afhankelijk van het werk van een ander. Bovendien zitten betrokkenen elkaar met hun werk maar in de weg. Het bouwen moet toe naar een volgordelijke uitvoering van een beperkt aantal grote deelprocessen. Dat kan met Slimbouwen©.

Dit betoogde prof.dr.ir. J.J.N. Lichtenberg vrijdag tijdens zijn intreerede ter gelegenheid van zijn aantreden als deeltijd hoogleraar Productontwikkeling aan de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven. De titel van zijn rede gaf de inzet van zijn betoog: �Slimbouwen©, een herbezinning op bouwen, een strategie voor productontwikkeling�. De hoogleraar hield zijn toehoorders voor, dat zij zich bewust moesten worden dat er een herbezinning op het bouw noodzakelijk is.

De bouw – zowel de techniek, het proces als de organisatie – is via stap voor stap innovaties misvormd tot wat het nu is. De deelnemers in het proces zijn zozeer deelgenoot geworden van de traditie dat zij deze als normaal ervaren. Maar via helicopterview blijkt nu dat de bouw is vergroeid tot een moloch. De knuppel moet wat Lichtenberg betreft in het hoenderhok.

Confronterende woorden van de hoogleraar Productontwikkeling. De problemen zijn echter wel op te lossen. De weg naar verbetering is gelegen in bewustwording. Er moet dus primair bereidheid zijn om het probleem te erkennen. De eerste kiemen daarvan ziet Lichtenberg in het IFD-programma zoals dat de afgelopen jaren in Nederland is uitgevoerd. Maar het draagvlak moet nog worden verbreed.

Na deze confronterende woorden hield de hoogleraar Productontwikkeling zijn toehoorders voor dat het beter kan door het bouwen aan te pakken met wat hij Slimbouwen© heeft genoemd. Dat slimme bouwen betreft een strategie, een visie, die reageert op de geschetste problematiek. Het is een open gedachtegoed en in ieder geval geen bouwsysteem. De basisgedachte is om het bouwproces terug te brengen tot een volgordelijke uitvoering van een beperkt aantal, relatief grote deelprocessen.

De reden daarvoor licht hij toe met een voorbeeld uit de huidige bouwpraktijk. Bij ruwbouw en afbouw gaat het teveel om parallelle processen. Bij de afbouw is de installateur, de schilder en de tegelzetter bezig. Iedereen is met zijn eigen werk bezig, maar zijn voor een goed verloop daarvan afhankelijk van elkaar. Die situatie leidt onvermijdelijk tot botsingen.

Lichtenberg pleit er met Slimbouwen© voor de bouw als sequentieel proces te benaderen. Pas dan zal het mogelijk zijn het bouwproces in te delen in grotere brokken die als totaal zijn uit te besteden aan enkele toeleveranciers die niet alleen de toelevering, maar ook de montage en de kwaliteitsverantwoording kunnen overnemen.

Oplossingen

Om tot een goede volgordelijke indeling te komen is het nodig organisatorische oplossingen te vinden voor de installatietechniek. Die hebben bijvoorbeeld betrekking op het ontkoppelen van leidingtechniek met de bouwkundige delen. Voordeel daarvan is dat al het leidingwerk in één arbeidsgang kunnen worden aangebracht, omdat daarmee in het ontwerp en de detaillering al integraal rekening is gehouden.

Er is in de loop van de tijd aan die ontkoppeling al wel het nodige gedaan. De ontwikkelingen hebben allemaal gemeen, dat door de genoemde ontkoppeling een sequentieel bouwproces is mogelijk gemaakt. Slimbouwen© biedt handvatten voor een integrale aanpak voor het opdelen in stukken die achter elkaar zijn uit te voeren. De hoogleraar gaf aan dat het bouwproces daarmee beheersbaar en aanzienlijk korter wordt en daardoor concurrerender. Zo wordt het slimme bouwen voor iedereen aantrekkelijk gemaakt, een belangrijke voorwaarde voor de haalbaarheid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels