nieuws

Bijna 400 bouwers melden zich bij NMa Bevoegdheden

bouwbreed

den haag – De Nederlandse Mededigingsautoriteit (NMa) is in de laatste week van april overspoelt met informatie over kartelafspraken van meer dan 300 bouwbedrijven. In totaal hebben zich bijna 400 aannemers uit de verschillende deelsectoren gemeld.

De vijftien grootste ondernemingen hebben allemaal hun schaduwadministraties ingeleverd.

Wie zich voor zaterdag 1 mei heeft gemeld, loopt niet het risico in het vervolg te worden uitgesloten van overheidsopdrachten. Daarmee heeft slechts 1 procent van alle 42.925 bouwbedrijven zich gemeld om schoon schip te maken. “Dat klinkt niet veel, maar daar staat tegenover dat – gemeten naar de omzet van de aanbestedingsmarkt – wel op forse schaal gehoor is gegeven aan de oproep”, relativeert woordvoerder P. Wouters van het AVBB de getallen. De grootste 500 bouwers nemen ruim tweederde van de totale omzet van 50 miljard euro voor hun rekening. Gemeten naar de omzet is dit een groot deel van de sector, constateert de bouwkoepel.

Wouters is opgetogen dat zoveel bedrijven op de valreep toch hebben besloten zich te melden. “We weten dat veel directeur-aandeelhouders worstelden met de vraag wat de gevolgen zijn en of het bedrijf een boete financieel wel aankan.” Het AVBB is blij dat het beeld kan worden bijgesteld, ten opzichte van tien dagen geleden toen slechts enkele tientallen bouwers zich hadden gemeld, Voorzitter L.C. Brinkman bepleit een snelle afhandeling door de NMa, zodat bedrijven ook echt een streep onder het verleden kunnen zetten.

De top 15 van de grootste bouwers hebben zich allemaal gemeld, bevestigt woordvoerder S. Bierling van de NMa. Daarnaast hebben toch ook veel bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf de stap richting kartelpolitie gezet. Het aantal bedrijven dat per melding is genoemd, varieert van enkele tot tientallen.

Sectorbreed

De meldingen hebben betrekking op de gehele bouwsector. Naast de gww-sector, komen na de boekhouding van Boele & Van Eesteren ook veel gegevens uit de b&u-sector los. Ook is informatie losgekomen uit de installatiesector en verschillende aan de bouw gerelateerde deelsectoren. De NMa wil de komende weken gebruiken om binnengekomen materiaal te inventariseren. Waar mogelijk wordt materiaal toegevoegd aan lopende onderzoeken. De NMa gaat in principe alle kartelafspraken beboeten, maar een vrijwillige melding levert strafvermindering op van 10 tot 50 procent. Wie een heel nieuw kartel meldt, heeft zelfs recht op boetekwijtschelding.

Tot nu toe heeft de kartelpolitie 26 bouwers beboet in zes kartelzaken. In totaal gaat het om meer dan 100 miljoen euro. Met uitzondering van een paar zeer kleine boetes is daarvan nog niets betaald.

De NMa krijgt per 1 mei nog geen extra bevoegdheden omdat het ministerie nog niet klaar is met de wijziging van de Mededingingswet. Naast de mogelijkheid om privéwoningen binnen te treden, gaan de boetes op het niet meewerken aan een NMa onderzoek fors omhoog. Verder wordt het mogelijk leidinggevenden en opdrachtgevers van kartelgedrag individueel te straffen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels