nieuws

TBI noteert nauwelijks winststijging

bouwbreed

rotterdam – Bouw- en techniekconcern TBI heeft vorig jaar de winst minimaal opgevoerd. Het nettoresultaat kwam uit op 37,1 miljoen euro, precies één euroton meer dan in 2002.

Dat blijkt uit de jaarcijfers die het Rotterdamse bedrijf gisteren publiceerde.

Het concern noemt het resultaat “bevredigend” gezien de slechte economische omstandigheden vorig jaar. Net als de winst wist TBI ook de omzet fractioneel te vergroten. De bedrijfsopbrengsten stegen van 1732 miljoen euro naar 1735 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat daarentegen daalde, met 2,7 procent naar 53,9 miljoen vorig jaar. Die daling is het gevolg van het afstoten van straatmeubilair-leverancier Velopa.

De bouwdivisie van TBI boekte over 2003 een omzet van 977miljoen euro, een stijging van 43 miljoen. Het bedrijfsresultaat liep terug van 31,5 miljoen tot 29,7 miljoen euro. De techniekpoot zag het resultaat juist stijgen en de omzet dalen. Het bedrijfsresultaat kwam drie miljoen euro hoger uit op 33 miljoen. De omzet liep terug van 811 miljoen tot 770 miljoen.

TBI heeft voor bijna 1,5 miljard euro aan opdrachten in portefeuille. Op basis daarvan verwachten de Rotterdammers een omzet in 2004 van 1,8 miljard euro. Uitspraken over de winstverwachting doet het bouw- en techniekconcern niet. “Dat is niet verstandig gezien de huidige marktsituatie”, zegt woordvoerder G. Anneveldt van TBI.

Ingrijpen

Dit jaar zal licht worden ingegrepen in de organisatie. “Het personeelsbestand moet in evenwicht worden gebracht met de marktomstandigheden”, aldus Anneveldt. Om een forse ingreep gaat het volgens hem niet. “Het aantal medewerkers daalt dit jaar uiteindelijk maar beperkt.” Bij TBI werken momenteel ruim tienduizend mensen.

Voor de langere termijn streeft TBI naar “een toppositie in de strategisch relevante marktsegmenten”. Om dat doel te bereiken zal de onderneming overnames doen. Daarbij wordt voorzichtig te werk gegaan. “We streven naar selectieve expansie”. Qua omzet behoort TBI momenteel tot de vijf grootste bouwers van Nederland.

Om zich nog duidelijker te profileren geeft het concern de scheiding tussen de techniek- en bouwpoot verder vorm. De bouwbedrijven krijgen in de loop van dit jaar allemaal de toevoeging TBI Bouw. Eerder werd al een gezamenlijke huisstijl ingevoerd voor alle dochters.

Negatief

TBI kwam vorige maand negatief in het nieuws door de onthulling van en een schaduwboekhouding van dochterbedrijf Baas Installatietechniek. In de toelichting op de jaarcijfers benadrukt het concern nogmaals dat naar aanleiding daarvan overleg is gevoerd met de mededingingsautoriteit NMa. TBI heeft aangegeven dat er “aanwijzingen zijn dat een aantal dochterondernemingen actief in de bouw- en installatiesector” voor 2002 de Mededingingswet heeft overtreden.

Inmiddels heeft TBI alle medewerking toegezegd aan NMa-onderzoek. Het bouw- en techniekconcern heeft bovendien de gedragscode aangescherpt en zich laten registreren bij de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels