nieuws

Prepensioen bedreigt Najaarsakkoord

bouwbreed

den haag – De inleidende schermutselingen over vut, prepensioen en levensloopregeling worden harder. De partijen hebben de stellingen in de loopgraven betrokken, inclusief de ministers. Het kan het einde betekenen van het Najaarsakkoord en vooral van loonmatiging.

AANHEF_SUB:analyse

Kriegel worden sociale partners van minister De Geus (Sociale Zaken). Als het gaat om oplossingen voor prangende problemen is de oud-vakbondsman weinig flexibel. En problemen zijn er inmiddels genoeg over onderwerpen als levensloop en prepensioen.

In een poging het pensioenstelsel niet onbetaalbaar te laten worden als gevolg van de vergrijzing, wil het kabinet de mensen met alle geweld langer laten werken. De sociale partners voelen de bui echter al hangen. In zijn algemeenheid houden werkgevers er niet van ouderen in dienst te hebben. Het hardnekkige misverstand heerst nog steeds dat de productiviteit van die mensen lager zou zijn, alleen in echt zware beroepen is dat ook het geval.

In die zware beroepen zoals bouw en metaal is er dan ook de roep om collectieve prepensioensystemen te laten bestaan. Het zijn beroepen waar mensen al op jonge leeftijd in gaan werken. Om die tot een arbeidzaam leven van bijna 50 jaar te veroordelen, gaat in elk geval de bonden veel te ver.

Onbetaalbaar

Aan werkgeverszijde ziet met name MKB-Nederland het probleem ook. De hoeders van de belangen van het midden- en kleinbedrijf zijn het dan ook in hoge mate eens met de bonden dat een collectief systeem behouden moet blijven. Een individueel systeem waarin iedereen voor zich mag kiezen of kan sparen voor prepensioen of voor eerder opnemen van verloven, wordt onbetaalbaar en staat niet op het verlanglijstje.

Eind vorige week leidde dit dan ook tot schermutselingen die de voorbode zijn van een verbitterde strijd tussen sociale partners en het kabinet. CNV-voorman Doekle Terpstra ziet dat ook aankomen en gaf premier Balkenende het welgemeende advies om eens de regie te nemen. Wellicht dat deze zaak dan niet uit de hand loopt.

Het kabinetsantwoord was ondubbelzinnig. De Geus dreigde afgelopen vrijdag alle toezeggingen in te trekken en terug te vallen op zijn oude voorstel: helemaal geen regeling. Zijn collega Zalm deed dat daarna nog eens dunnetjes over.

In eerste instantie zal nu de Stichting van de Arbeid eruit moeten komen. Vervolgens is het kabinet dan weer aan zet. Als dat op deze manier doorgaat, is de afloop voorstelbaar: als het aan de bonden ligt komt er in 2005 komt geen loonmatiging. Dan wacht ons een roerig jaar.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels