nieuws

Volker ziet breuk in harde aanbestedingen

bouwbreed

rotterdam – Volker Wessels signaleert een trendwende naar nieuwe vormen van aanbestedingen. De bouwer uit Rotterdam heeft nog flink hinder van de vorig jaar verharde relatie met de opdrachtgevers maar ogenschijnlijk keert het tij.

“Sinds afgelopen weken zie ik duidelijk positieve signalen”, aldus bestuursvoorzitter H. Hazewinkel. “De aanzet is misschien gegeven door een initiatief van de betrokken ministers. Er wordt weer meer ingezet op de innovatiekracht. Je ziet bij Rijkswaterstaat nieuwe contracten tot stand komen zoals bij de rondweg om Den Bosch, waar ook het onderhoud is meegenomen”.

Volker Wessels kijkt terug op een jaar boordevol incidentele tegenvallers. De onderneming liep in een kille markt op tegen de terugkeer naar traditionele vormen van aanbesteding. Daardoor ontstond extra druk op zowel het volume als de winstmarges. Het netto resultaat daalde met 46 procent tot 62 miljoen euro.

Tot de onverwachte rekeningen die Volker Wessels in boekjaar 2003 vereffende, behoren 13,1 miljoen aan extra pensioenlasten en een reservering van 19,4 miljoen euro voor boetes te betalen aan de Nederlandse Mededingingsautoriteit.

In het Verenigd Koninkrijk deed Volker Wessels minder goede zaken dan verwacht door het uitblijven van de verrekening van meerwerk bij John Crowley. De bijdrage komt met vertraging ten goede van 2004. Bovendien worstelden de Rotterdammers met hogere aanloopkosten bij GrantRail, waarin ook Corus participeert. Met een meerjarige order voor spoorvernieuwing ter waarde van 700 miljoen euro wordt de tegenslag in één klap goedgemaakt.

Uit Duitsland kreeg Volker Wessels een nagekomen rekening van 3,7 miljoen euro voor werk aan de hogesnelheidslijn tussen Keulen en Frankfurt. Ook op een kantorencomplex werd verlies geleden.

“In 2003 hebben we te kampen gehad met diverse incidenten”, aldus topman Hazewinkel. “De operationele resultaten zijn in lijn met de prestaties van 2002. Na de dip van 2003 gaan we op dezelfde weg verder”.

Concrete prognoses voor de financiële resultaten van dit jaar durft Volker Wessels nog niet te geven. In Nederland zijn de effecten van de bouwfraudeaffaire en de economische stagnatie lastig in te schatten. Engeland en Duitsland daarentegen zullen duidelijk beter presteren. Hoopvol zijn ook de successen in Noord-Amerika op het terrein van de landontwikkeling en het grootschalig wegenonderhoud.

Volker Wessels verdiende vorig jaar 49 procent van zijn 3,8 miljard euro aan omzet in de infrastructuur. Het segment bouw & vastgoed en de specialismen waren respectievelijk goed voor 41 en 10 procent. Van de bedrijvigheid vond 80 procent van de activiteiten in Nederland plaats. Duitsland en het overige buitenland hebben beide een aandeel van 10 procent.

De orderportefeuille van Volker Wessels slonk met een kleine 300 miljoen tot 3,4 miljard euro. Infrastructuur bleef met 1,5 miljard aan opdrachten stabiel. Bouw en vastgoed echter raakten ten opzichte van het voorgaande jaar 400 miljoen euro terrein kwijt. Specialismen kenden een groei van 164 tot 226 miljoen euro.

De reorganisaties in Nederland kostten vorig jaar 320 arbeidsplaatsen. Internationaal bij het concern met momenteel 15.500 medewerkers 700 arbeidsplaatsen verloren.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels