nieuws

Regieraad maakt van bouw een normale sector

bouwbreed

den haag – Minister Brinkhorst (economische zaken) heeft afgelopen week de Regieraad ingesteld. De raad heeft tot taak het veranderingsproces in de sector op gang te krijgen en moet zichzelf binnen vier jaar overbodig hebben gemaakt. Het is de bedoeling om de bouw te transformeren in een normale sector waarbij zakelijkheid en transparante verhoudingen hoog in het vaandel staan.

J. Hovers is benoemd tot voorzitter. Zijn ambitie is de bouwkosten met 20 tot 25 procent omlaag te brengen. Onder zijn leiding nemen nog tien leden zitting in de raad. Op het eerste gezicht lijken maar drie leden hun wortels te hebben in de bouwwereld. Echter bij nadere bestudering van de achtergronden, hebben bijna alle leden op een of andere manier iets met de sector te maken (gehad).

Daarnaast hebben ir. A.J. Baayen van de Rijksgebouwendienst, ir. L.H. Keijts van Rijkswaterstaat en drs. C.P. Buijink van Ondernemingsklimaat adviesrecht. De drie heren bekleden allen de functie van directeur-generaal van de betreffende Rijksdiensten die een belangrijk stempel drukken op het opdrachtgeverschap in de bouw.

Jan C. M. Hovers (60), voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Stork en Océ. Na zijn studie bedrijfseconometrie in Tilburg trad hij in 1967 in dienst bij Océ. In 1976 stapte hij over naar DSM waarna Hovers in 1983 werd benoemd tot lid van de raad van bestuur van Stork.

Mr. Marlies E.C. Pernot (54), algemeen directeur Vereniging Eigen Huis. Pernot studeerde rechten en begon aansluitend haar loopbaan bij Wilma. Daarna vervulde zij gedurende elf jaar diverse managementfuncties bij KPN. Alvorens over te stappen naar Eigen Huis maakte Pernot deel uit van de raad van bestuur van Energie Noord West.

Dr.ir. René J.A. van der Bruggen (56), voorzitter van de raad van bestuur van Imtech NV. Hij studeerde bouwkunde en werktuigbouwkunde in Eindhoven. Tussen 1977 en 1987 werkte Van der Bruggen in diverse functies bij de Bredero Groep. Daarna stapte hij over naar Internatio-Müller/Imtech waar hij tot op heden werkzaam is.

Herman J. Hazewinkel RA (54), voorzitter van de raad van bestuur van Volker Wessels.

Hazewinkel heeft een achtergrond als accountant en was lange tijd werkzaam bij Dechesne Van den Boom. In 1993 trad hij toe tot de raad van bestuur van de Condor Wessels Groep. Hazewinkel werd opgeroepen als getuige tijdens de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie.

Drs. Roel den Dunnen (64), voorzitter raad van toezicht Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB). Na een studie sociale geografie in Amsterdam, werkte hij bij de gemeente Rotterdam, vanaf 1977 als wethouder. In 1990 trad Den Dunnen in dienst van het ministerie van VROM, waar hij na een jaar secretaris-generaal werd. Hij is als lid van de Regieraad gevraagd wegens zijn belangrijke rol bij de invoering van de gedragscode in de bouw.

Gert Jan van de Pol (35), algemeen directeur van Bouwgroep Midden Betuwe. Van der Pol studeerde civiele techniek in Delft. Sinds 1994 is hij werkzaam bij de Bouwgroep Midden Betuwe (GMB). Hij getuigde voor de parlementaire enquêtecommissie en is in de raad vooral de spreekbuis voor het midden- en kleinbedrijf.

Ir. Kees Rijnboutt (64), De Architectengroep. Na zijn studie aan de TU Delft trad hij in 1964 als architect in dienst bij de afdeling Volkshuisvesting van Amsterdam. Verder was hij hoogleraar en rijksbouwmeester.

Ir. J. C. (Hans) Huis in �t Veld (56), voorzitter raad van bestuur van TNO. Na een studie civiele techniek in Delft vervulde hij verschillende functies bij Rijkswaterstaat. In 1990 trad Huis in �t Veld in dienst bij DHV, waar hij vanaf 1995 voorzitter was van de raad van bestuur.

Prof.mr. Michiel Scheltema (64), voorzitter WRR. Scheltema studeerde rechten in Leiden en is lange tijd hoogleraar Bestuursrecht geweest in Groningen. Voor die tijd was hij staatssecretaris van Justitie in de kabinetten van Agt-II en -III.

Ir. Ad B. Smaal, vice-president van Shell Global Solutions International BV. Na een studie chemie aan de Tewchnisc he Universiteit Delft trad hij in 1992 in dienst bij Shell. Smaal werkte in zes verschillende landen als manager van diverse olie- en gasprojecten en beheert als belangrijke opdrachtgever een budget van 30 miljard euro.

Er is nog een vacature in de Regieraad voor een deskundige op het gebied van werknemersaangelegenheden en arbeidsomstandigheden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels