nieuws

Kabinet: bewijs vrijwillig afstaan

bouwbreed

den haag – Het kabinet roept bouwers op vrijwillig schaduwboekhoudingen tussen 1998 en 2003 bij de Nederlandse Mededigingsautoriteit in te leveren. Wie dat voor 1 mei doet, wordt niet uitgesloten van overheidsopdrachten. Wel hangt hem een fikse boete van de kartelpolitie boven het hoofd, al kan de aannemer op korting rekenen vanwege de clementieregeling.

Om voor justitie de mogelijkheid open te houden de bouwers strafrechtelijk te vervolgen, houdt de NMa de nieuw verkregen informatie geheim. Deze oplossing heeft het kabinet bedacht naar aanleiding van het spoeddebat over de bouwfraude. De ministers Brinkhorst (economische zaken) en Donner (justitie) stuurden hierover afgelopen week een brief naar de Tweede Kamer.

Het lijkt erop dat na ruim twee jaar aannemers hun kans grijpen om schoon schip te maken. De ene na de andere schaduwboekhouding duikt op. BAM overhandigde gisteren het �register met werktegoeden� aan de NMa. Naar aanleiding van het openbaar worden de rekenlijsten van Boele & Van Eesteren ruim een week geleden zegden nog eens vier andere aannemers hun medewerking aan de kartelpolitie toe.

Wie meewerkt, krijgt de kans een streep te zetten onder de bouwfraudeaffaire, maar kan daarvoor ook worden beboet door de NMa. Bij een vrijwillige melding komen de aannemers in aanmerking voor de clementieregeling van de autoriteit. Voorwaarde is dat het gaat om nieuwe informatie. “Medewerking van een bedrijf kan leiden tot een gematigde boete en in bepaalde gevallen zelfs tot immuniteit”, aldus de ministers.

In ruil voor de informatie krijgen de bouwbedrijven de toezegging dat ze ook in de toekomst mogen meedingen naar opdrachten van Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst. Een bedrijf dat nu niets inlevert, maar waarvan later blijkt dat het heeft meegedaan aan prijsafspraken, loopt het risico te worden uitgesloten. Ook als het gaat om overtredingen van vóór 1 januari 2003. Er komt geen aparte zwarte lijst, maar de aanbestedende diensten gaan binnenkort veel vaker gebruik maken van het bureau Bibob. Op basis van adviezen van dit bureau is uitsluiting mogelijk.

Er staat dus een forse dwangmaatregel op niet meewerken aan �vrijwillige� melding. Dat maakte minister Donner vorige week tijdens het debat huiverig. Hij waarschuwde ervoor dat niemand mag worden gedwongen mee te werken aan zijn eigen vervolging. Bewijsmateriaal dat op die manier wordt verkregen, is onbruikbaar in het strafrecht.

Het kabinet kiest er daarom voor geen uitwisseling van informatie te laten plaatsvinden tussen het OM en de NMa. Op deze manier mag justitie nog wel vervolgen als zij op basis van eigen onderzoek op strafbare feiten uit het verleden stuit.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels