nieuws

Zeeland ook rond met Dekker over meer woningbouw

bouwbreed

den haag – Voor de bouw van minimaal 4670 woningen in Zeeland heeft minister Dekker (VROM) prestatieafspraken gemaakt met de provincie, de regios Middelburg en Vlissingen en de gemeenten Terneuzen en Goes.

Als de overheden deze woningen bouwen voor 2010, staat daar van VROM in totaal 8,3 miljoen euro tegenover. De subsidie is ook voor bodemsanering en infrastructuur.

Dit bedrag wordt in delen uitgekeerd. Jaarlijks ontvangt de provincie voor het aantal woningen dat ze dat jaar wil gaan bouwen een voorschot van 65 procent. De rest volgt als de afgesproken aantallen daadwerkelijk zijn gehaald. In het geval Zeeland de afspraken niet nakomt, heeft dat negatieve gevolgen voor de hoogte van de VROM-bijdrage in latere jaren.

Belangrijk onderdeel van de afspraken is de ontwikkeling van het voormalige terrein van scheepswerf de Koninklijke Schelde Groep (KSG) in Vlissingen, waarvoor Dekker al eerder 3,6 miljoen had toegezegd. De gemeente Vlissingen kocht afgelopen voorjaar het 31 hectare grote terrein aan voor 34 miljoen euro. De gemeente wil hier ongeveer 1500 woningen bouwen.

De prestatieafspraken die Dekker met Zeeland heeft gemaakt, passen in haar beleid om de woningbouwproductie tot 2010 flink op te stuwen tot 445.000 woningen om het woningtekort terug te brengen tot 1,5 procent. Ze wil met twintig stedelijke regio�s deze afspraken maken. Onlangs kwam ze tot overeenstemming met het Knooppunt Arnhem-Nijmegen, de Brabantse regio�s Breda-Tilburg en Waalboss en de Noord-Hollandse regio�s Kennemerland, Alkmaar en de Gooi- en Vechtstreek.

Reageer op dit artikel