nieuws

Werkgevers stoten vast personeel af

bouwbreed Premium

gouda – Gedwongen door de hoge loonkosten zullen werkgevers hoe langer hoe minder vast personeel in dienst nemen. Deze voorspelling doet het AVBB. Dit ondanks de waarde die aannemers hechten aan een goede vaste kern werknemers.

De verslechterde economie heeft de laatste twee jaar geleid tot een sterk teruglopen van het aantal banen in de bouw. Dat heeft tot nu toe niet direct geleid tot afstoten van vast personeel. Er zijn aanzienlijk minder externen ingehuurd. De laatste tijd komen er echter geluiden dat ook het aantal vaste werknemers afneemt.

Als de economie weer aantrekt, zal dat onder de huidige omstandigheden niet betekenen dat aannemers weer vaste krachten aantrekken, meent het AVBB. Weliswaar geeft de bouwwerkgever de voorkeur aan een grote vaste kern werknemers, maar het prijskaartje daarvoor dreigt ongekend hoog te worden.

Dit komt voor een belangrijk deel door overheidsmaatregelen. Zo kunnen de plannen van het ministerie van Sociale Zaken rond de cyclische werkloosheid de werkgever klauwen met geld kosten. Daar komen maatregelen als loondoorbetaling bij ziekte en veranderingen in het ww-stelsel nog bij. Ook kent de bouw een relatief dure cao met zwaar opgetuigde bedrijfstakregelingen.

Dat maakt dat het financieel voor werkgevers aantrekkelijk kan worden om meer te gaan werken met inhuurkrachten, zeker nu er een groot aanbod is. Het aantal zzp�ers en uitzendkrachten is hoog, terwijl ook het aanbod van werknemers uit het buitenland zal toenemen.

Het AVBB denkt dat de voorspelde trend van inhuren van tijdelijke krachten tegengegaan kan worden. Zo zullen werknemers flexibeler inzetbaar moeten worden. Dit geldt niet alleen voor werktijden, maar ook voor capaciteiten.

Dat alleen is echter onvoldoende. Ook zal er sprake moeten zijn van een uiterst beheerste loonkostenontwikkeling. Dat betekent een gematigd loonbeleid, maar net zo goed een andere verdeling van financiële verantwoordelijkheden voor pensioen en verzuim. Dat wil zeggen dat de bouwwerkgevers een groter aandeel van de werkgevers in de pensioenpremie willen zien en graag ook geen of in ieder geval minder aanvulling boven de wettelijke 70 procent in het tweede ziektejaar.

Gebeurt dat niet, dan voorspelt het AVBB een niet meer te stoppen toename van ingehuurd personeel. Het is daarom volgens de bouwwerkgevers van het grootste belang dat sociale partners op basis van een deze toekomstvisie goede afspraken maken om de vaste kern van het arbeidsbestand ook in de toekomst voor de bedrijfstak te behouden. Volgens het AVBB kan dit door een meer flexibele inzet van arbeid over het jaar mogelijk te maken.

Reageer op dit artikel